ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Tlačový servis / Press Service

Stavební i těžební stroje Cat®, nivelační a měřičské technologie TRIMBLE od společnosti SITECH CZ nebo nákladní vozy TATRA – to vše bylo k vidění na letošní Cat TATRA Roadshow 2017. Společná předváděcí akce firem Zeppelin CZ, SITECH CZ a TATRA TRUCKS přilákala do pískoven v Poddunajských Biskupcích (Slovensko, 11. května), v Hrušovanech u Brna (18. – 19. 5.) a ve středočeských Ledčicích (25. – 26. 5.) více než 1200 pozvaných hostů.  Kromě tematicky oddělených stanovišť si mohli návštěvníci prohlédnout i závodní dakarský speciál týmu TATRA BUGGYRA RACING, historický dozer Caterpillar nebo veter... viac

Vdňoch 4. a 6. apríla usporiadala spoločnosť TERRAMET, spol. s. r. o., predvádzacie akcie JCB SHOW 2017. Priaznivci značky JCB si mohli prezrieť a vyskúšať hlavnú tohtoročnú novinku HYDRADIG JS110W – kolesové rýpadlo,ktoré otvára nové možnosti pri podnikaní v stavebníctve svojou unikátnou konštrukciou a vlastnosťami. Hydradig predbehne konkurentov vo svojej kategórii vynikajúcim výhľadom zkabíny, stabilitou, mobilitou, ovládateľnosťou a ľahkou údržbou. Bezkonkurenčný výhľad z kabíny na všetky štyri kolesá a okolo stroja spoločnes voliteľným LED osvetlením umožňujú prácu aj v noci. Motor, dvojp... viac

22. – 25. marec 2017, Bratislava, Slovenská republika Koncom marca bratislavská Incheba patrila 38. ročníku medzinárodnému veľtrhu stavebníctva Coneco. Výrobcovia a predajcovia predstavili najnovšie trendy v stavebníctve, architektúre a dizajne, progresívne stavebné materiály  a nechýbalo zastúpenie stavebnej mechanizácie.  Dlhoročný predajca profesionálnych stavebných strojov svetových značiek, spoločnosť AUSTRO Baumaschinen, s. r. o.,  so sídlom v Brne, predstavila slovenským záujemcom takmer 15-ročnú činnosť spoločnosti v odbore stavebnej techniky a, ako povedal konateľ spoločnosti Jiŕí Kot... viac

EÚ fondy v cestnej doprave, výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, národný systém dopravných informácií, geotechnické problémy na cestách a systémy ochrany proti padaniu skál. O týchto a ďalších témach diskutovalo 270 odborníkov z celého Slovenska.   Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 21. – 22. marca 2017 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2017. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku, ako aj o ďalších plánoch v rozvoji cestnej siete na Slovensku.  Konferencia... viac

Konferencia organizovaná Slovenskou asociáciou pre asfaltové vozovky (SAAV) je najvýznamnejšou odbornou akciou v oblasti asfaltových vozoviek na Slovensku. Tohtoročná konferencia si zaslúžila atribút medzinárodná nielen pre kolegov z Českej republiky. Aktívnymi účastníkmi boli popri nich aj naši kolegovia z Francúzska a Talianska. Cieľom organizátorov bolo zaujať účastníkov a udržať ich záujem v priebehu celej konferencie. Preto bol aj program, ktorý napĺňal základné smery — t. j. legislatíva, materiály, technológie, výskum, skúšobníctvo, kontrola kvality a realizácie —zostavený zdanlivo chaot... viac

Tento rok nás v legislatíve čakajú pomerne rozsiahle zmeny, a preto sa tejto téme venovalo viacero prednášajúcich. Z predpisov o stavebných výrobkoch, o ktorých aktuálnom stave informovala Ing. K. Bzovská z MDV SR, si treba všimnúť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a aktualizáciu vyhlášky MDVRR SR č. 177/2016 Z. z. z MDV SR. Oba tieto dokumenty nadobudli účinnosť 1. júla 2016.  Informáciu o aktuálnych STN týkajúcich sa podkladových vrstiev a o prečíslovaní rezortných predpisov vydávaných MDV SR predniesla v mene kolektívu pracovníkov SSC Ing. D. Čanigová. Nové eu... viac

V dňoch 1. a 2. februára sa uskutočnil v anglickom Rocestri tohtoročný JCB Press Launch 2017, na ktorom spoločnosť JCB predstavovala novinky a inovácie na rok 2017. Asi medzi stovkou pozvaných nechýbali zástupcovia distribútorov a svetových médií. Naša redakcia taktiež prijala pozvanie od spoločnosti JCB, a tak sme sa už niekoľkýkrát zaradili medzi svetové médiá, ktoré majú informácie pre svojich čitateľov z prvej ruky. Niet pochýb o tom, že po chladných mesiacoch bolo pre nás „letných“ 10 stupňov príjemným privítaním, ktoré odštartovalo nabitý, ale skvelý program plný neočakávaných noviniek.... viac

Spoločnosť AGROTEC servis, s. r. o., pripravila dňa 15. februára v Hustopečiach pre svojich zákazníkov, ale aj pre priaznivcov značky CASE zaujímavú akciu s názvom CASE SHOW 2017. Ako už samotný názov prezrádza, išlo hlavne o prezentovanie noviniek spoločnosti CASE. Zaujímavým spestrením akcie bola možnosť bezplatne si obnoviť preukaz strojníka. Nechýbala sútaž pre verejnosť v zasúvaní kolíkov s minirýpadlom CASE CX26B ZTS, po ktorej sme si mohli vychutnávať zabíjačkové dobroty. Hlavným bodom programu bola prezentácia nových strojov CASE, na ktorú sa všetci veľmi tešili a nikto si ju nenechal... viac

V dňoch 14. až 16. novembra sa uskutočnil už dvadsiatyprvýkrát seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou pod názvom DOPRAVNÉ STAVBY A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE. Seminár Ivana Poliačka vstupuje v roku 2016 v poradí do tretej desiatky. Zámerom odborných garantov a organizačného garanta je aj naďalej udržať odbornú úroveň seminárov a prinášať aktuálne informácie o riešeniach problémov cestného staviteľstva, v širšom kontexte cestného hospodárstva. Pri rozhodovaní a voľbe zamerania tohtoročného seminára sa ukázalo ako aktuálne prezentovať riešenia problematiky dopravného in... viac

V dňoch 20. a 21. októbra 2016 sa v bratislavskom hoteli Austria Trend uskutočnil 11. ročník konferencie Betonárske dní (BD). Hotel príjemne prekvapil dobrou atmosférou, servisom a zážitkovou stravou. Aj napriek problémom v stavebníctve na Slovensku sa organizátorom podarilo pripraviť bohatý a zaujímavý program. Generálni partneri BD 2016 boli spoločnosti Amberg Eng. Slovakia, Dopravoprojekt, IN VEST, Skanska SK, SKSI, Strabag – Poz. a inž. staviteľstvo a Váhostav-SK. Novinkou 11. ročníka bola anketa o Najlepšiu betónovú konštrukciu na Slovensku. V úvode BD si pri príležitosti ukončenia viac n... viac

Viac

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. Náš vysokoškolský vzdelávací systém má svoju bohatú tradíciu. Počas uplynulých dvadsiatich rokov však univerzity prešli mimoriadnymi reformami. Zväčšia neevidovanými širšou verejnosťou. S cieľom integrácie do spoločného Európskeho vzdelávacieho priestoru. Táto aproximácia prebiehala pomerne úspešne. Pomohli jej rozličné európske projekty.  Od vzdelávacích programov typu Tempus, Sokrates, Leonardo až po výskumné projekty COST a najmä rámcové programy. Vďaka nim pomerne veľká časť akademickej komunity získala náležité skúsenosti a vytvorila si partnerstvá. Zákon svojo... viac

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Viceprezident ZSP SR Strojársky priemysel tvorí neodmysliteľnú časť ekonomiky industriálneho Slovenska. Je silnou stránkou slovenskej ekonomiky a v budúcnosti bude čeliť možným rizikám. Strojársky priemysel má za sebou výnimočný rok vo všetkých smeroch. Po predošlých dvoch slabších rokoch sa dynamika rastu tržieb v odvetví opäť vrátila k dvojciferným hodnotám. Hlavný podiel na tom má automobilový priemysel, ktorý predstavuje najväčší podiel na jeho tržbách. Strojárstvo sa na celkovej priemyselnej produkcii podieľ... viac

Nadchádzajúce mesiace budú rozhodujúcim obdobím z pohľadu ďalšieho vývoja vcelom sektore stavebníctva, očakáva Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Neistou zostáva predovšetkým situácia v inžinierskej výstavbe, ktorá zahŕňa výstavbu diaľnic či rýchlostných ciest. Celospoločenský dosah témy dosvedčujú intenzívne reakciea verejné aktivity obyvateľov v regiónoch. Zástupcovia štátu by problematike rozhodne mali venovať čo najväčšiu pozornosť vzhľadom na pokračujúci prepad produkcie inžinierskeho stavebníctva. V situácii, keď Slovensko nemá dobudovanú základnúsieť dopravnej infraštruktúry, bol v... viac

Vroku 2016 bolo vo svetovom automobilovom priemysle vyrobených 94,9 milióna automobilov. Z toho osobných a ľahkých úžitkových automobilov sme vyrobili temer 88 miliónov, Slovensko prispelo výrobou 1,045 milióna nových uznávaných kvalitných automobilov temer 10 značiek vrátane niekoľko tisíc s elektrickým pohonom. Na úvod treba uviesť, o čom sa v súvislosti s automobilmi hovorí dnes a ako. V 80-tych rokoch minulého storočia sa na svete vyrábalo 40 až 50 miliónov automobilov ročne. V Európe ich bolo v jednotlivých krajinách registrovaných 300 až 500 na 1000 obyvateľov.  Z dôvodov: začínajúcichdl... viac

Slovensko je známe ako krajina so silným postavením strojárstva a s tradíciou v tejto oblasti, ktorá je ťahúňom priemyslu a priemyselnej výroby na Slovensku. Výroba dopravných prostriedkov je jeho najsilnejším odvetvím. Slovenské strojárstvo malo aj v minulosti v niektorých odvetviach veľmi dobrú úroveň. Bola to najmä oblasť vojenskej výroby, ložiskový priemysel, výroba obrábacích strojov, priemysel dopravných prostriedkov, traktorov, stavebných strojov a mobilných pracovných strojov. Aj stavebné a cestné stroje prešli intenzívnym rozvojom nielen z hľadiska objemu produkcie, ale hlavne rozsaho... viac

Relatívne veľa sa u nás diskutuje v súvislosti s automobilmi o cenách a poplatkoch, o zabezpečení automobilu proti ukradnutiu/vykradnutiu, o bezpečnosti v premávke (tých, čo sú vnútri, i tých čo sú vonku – povedzme chodec v meste). Ešte málo je predmetom diskusií mnoho pripravovaných úprav vo vybavení automobilu z hľadiska intenzívnejšieho využitia služieb virtuálne dostupných. Vybral som si osem významnejších skupín, ktoré sú už čiastočne v nejakej forme v počítačoch automobilov, ale systémovo budú sieťové možnosti využívať hlavne po roku 2020. Bráni tomu často rozdielna infraštruktúra v jedn... viac

Elektronika zastáva čoraz dôležitejšiu úlohu v mobilnej hydraulike.Obsluha stavebných, lesných, manipulačných a poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel si vyžaduje veľký rozsah aplikácií, ktoré riešia funkcie pojazdu a riadenie týchto strojov. V našej pravidelnej rubrike Hydraulika predstavujeme zaujímavý nový systém BODAS pre mobilnú elektroniku. O výhodách a možnostiach konfigurácie tohto modulárneho softvérového aplikačného systému sa dozviete na str. 32 Magazín ďalej publikuje poznatky z odborných podujatí, ktoré sa konali v rôznych tematických okruhoch stavebníctva, vhodné pre použ... viac

Rozšírené spektrum skladovaného tovaru v logistických centrách sa dnes už nedá účinne prevádzkovať bez moderného riadiaceho systému. V technickom svete, najmä u nás, rastie potreba prispôsobenia sa stavu vývoja, modernizácie starších, hoci fungujúcich systémov. Čoraz častejšie rezonuje otázka ergonómie, činného využívania energie, znižovania CO2, jednoducho únosnosť životného prostredia. Prepojenie skladového a výrobného riadiaceho systému, resp. skladového a dopravného systému bez flexibilného riadiaceho systému je už nepredstaviteľné. Za posledné desaťročie nesmierne vzrástol význam softvéru... viac

Výkon slovenského stavebníctva porastie priemerne o 3,6 percenta v tomto a o 3,1 percenta v budúcom roku. Tržby pritom porastú iba o niečo málo rýchlejšie než samotný sektor. Veľké rozdiely v očakávanom vývoji však panujú medzi firmami v závislosti od ich veľkosti a zamerania. Kapacity stavebných firiem sú naplnené na 91 percent, čo je najviac od roku 2008. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce. Stavebný sektor, podľa najnovšieho výskumu, v roku 2016 porastie, a to p... viac

Výkon slovenského poľnohospodárstva bude tento aj budúci rok klesať, pričom pesimistickejší sú v predpovediach zástupcovia podnikov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou. Pokles očakávajú riaditelia poľnohospodárskych spoločností aj pri svojich tržbách. Priemerné vyťaženie poľnohospodárskych podnikov bolo v auguste 2016 na úrovni 83 percent. Rast trhového podielu očakáva tento rok pätina firiem. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest. Poľnohospodárska produkcia v roku 2016... viac

Viac

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava Kvalita konštrukcií vozoviek po zimnom období zásadne mení svoje vlastnosti. Vplývajú na to klimatické podmienky, chemické posypové materiály používané v zimnom období a rad iných činiteľov, ktoré znížia kvalitatívne parametre vozoviek až na neúnosnú mieru. Ovplyvnia kvalitu, prevádzkovú spôsobilosť vozoviek a často sa dostanú až na hranicu bezpečnosti cestnej premávky. Bratislavské mestské komunikácie sú príkladom toho, ako sa zanedbala elementárna údržba, stavebná údržba a často sa použili aj nevhodné technológie údržby. Pozitívn... viac

S mostami v zásade súvisia štyri hlavné činnosti, a to výskum, projektovanie, výstavba a nakoniec správa, údržba i rekonštrukcie. Na rozvoji teórie a výskumu sa podieľajú kvalifikovaní špecialisti, fundovaní odborníci vo svojom odbore. Máme skúsených projektantov, ktorí dokázali pripraviť realizáciu aj tých najnáročnejších mostných stavieb. Mosty stavajú renomované a špecializované podniky s osvedčenými technicko-organizačnými pracovníkmi. Do dokončenia sú teda mostné objekty v starostlivosti erudovaných odborníkov. Výsledkom ich spoločnej práce sú často pozoruhodné diela v súlade so svetovým... viac

Napriek pokračujúcej diskusii (u nás) o vhodnosti a výhodách vozoviek s krytom s cementového betónu pokračoval (v zahraničí) vývoj konštrukcií a najmä technológie stavby týchto vozoviek. Vozovky s CB krytom sa vždy odporúčali a uvádzali ich výhody v podmienkach s veľkým dopravným zaťažením alebo na úsekoch ciest s potrebnou dlhou životnosťou. Uprednostňujú sa na pohybových plochách letísk, ako aj v cestných tuneloch a na prekladiskách. Stavebné náklady na CB vozovky sú väčšie, ale náklady na ich údržbu a opravy môžu byť menšie ako na asfaltové vozovky. Toto všeobecné tvrdenie nemôžu zmeniť ani... viac

Dňa 9. 2. 2016 prebehlo vyvrcholenie už jubilejného 10. ročníka vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie medzi stredoškolákmi rôznymi vedomostnými súťažami.  Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu na výber vhodnej fakulty, pr... viac

Pri skúmaní šírenia vibrácií a ich vplyvu na okolie si treba uvedomiť, že ide o prepojenie viacerých vedných disciplín, ako je strojárstvo, psychológia, klinická medicína či fyziológia. Všetky tieto disciplíny majú spoločný cieľ, a to optimalizovať prostredie pre osoby, ktoré sú vibráciám vystavené, avšak každá vedná disciplína to dosahuje iným spôsobom. V prípade inžinierskeho prístupu je cieľ minimalizovať vibrácie technickými riešeniami, v prípade zamerania na ergonómiu je snaha optimalizovať prostredie s dôrazom na človeka. Jazdné pohodlie je veľmi subjektívny a osobný názor jednotlivcov,... viac

Navrhovanie betónových stavieb je zamerané na účinky priameho zaťaženia. V masívnych betónových konštrukciách a pri použití nových technológií (vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele vane, integrované mosty a pod.) narastá potreba uvažovať aj o účinkoch nepriameho zaťaženia. Vzhľadom na význam deliacich trhlín na používateľnosť a trvanlivosť betónových konštrukcií sa v príspevku analyzujú opatrenia na obmedzenie vzniku deliacich trhlín z teplotných účinkov . V masívnom betóne približne iba dvadsať percent trhlín vyvolajú účinky priameho zaťaženia, zvyšok vzniká v dôsledku vynútených nap... viac

Cieľom práce je analyzovať možnosti zlepšenia celkovej energetickej efektívnosti moderných výťahových pohonov vybavených asynchrónnym (indukčným) motorom. Najčastejšie používané pohonné stroje – asynchrónne motory – majú však významné nedostatky, ktoré sú reprezentované veľkým záberovým prúdom, zložitejšou reguláciou otáčok a malým účinníkom v stave nízkeho zaťaženia stroja. Väčšina zdvíhacích zariadení na báze asynchrónnych motorov nie je vybavená individuálnou kompenzáciou jalového výkonu. Existencia odberu „jalovej energie“ vyplýva priamo z fyzikálnej podstaty. S nástupom moderných elektron... viac

V súčasnosti sa kladie aj v súvislosti s riešením vývojových a inovačných projektov dôraz na zlepšenie životného štandardu hendikepovaných osôb, ktoré sa každodenne stretávajú s prekážkami či už v mestských podmienkach (obrubníky, schody…), alebo pri rekreačných činnostiach (turistika, rybolov, kultúrne podujatia...). Veľmi často sú hendikepované osoby odkázané na pomoc druhých osôb. Osoby s telesným postihnutím sa podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím majú podporovať a majú sa presadzovať ich práva. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť ich podporu pri vlastných rozhodnut... viac

V súčasnosti sa v praxi postupne čoraz viac uplatňujú hybridné rýpadlá, hnané viacerými druhmi pohonov. Táto „hybridizácia“ je v dopravnej technike pozorovateľný trend, či už ide o automobily alebo mobilné pracovné stroje, rýpadlá nevynímajúc. Hybridné rýpadlá sú konštrukčne riešené tak, že umožňujú rekuperovať energiu pracovného cyklu mobilného pracovného stroja, dočasne ju uchovať v akumulátore energie a neskôr ju opätovne využiť v pracovnom procese stroja. To všetko sa deje s cieľom znížiť enormnú energetickú náročnosť ich práce. Hybridné rýpadlá tak ponúkajú popri nižšom ekologickom dosahu... viac

Vo všetkých sférach vo svete, v strojárstve, stavebníctve, lesníctve a poľnohospodárstve, sa čoraz viac zavádzajú mechanizačné a automatizačné prvky. Ich aplikáciou sa dosahuje vyšší stupeň mechanizácie, znižovanie ekonomických nákladov, vyššia presnosť prác a znižovanie potreby ľudskej sily. Na druhej strane je však stále výhodné, a to hlavne pri prácach v teréne, zachovať určité percento ľudskej činnosti. Možno teda konštatovať, že mechanizácia predstavuje takú etapu rozvoja výroby, ktorá je charakterizovaná zavádzaním strojovej techniky, mechanizmov a čiastočne automatizačných prvkov s jedi... viac

Viac