ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Spoločnosť Volvo CE zavadza system Compact Assist – spolu so systemom Volvo Co-Pilot – pre vybrane zhutňovače asfaltu Volvo. Tato technologia je dostupna vo dvoch balikoch spoločnosti Volvo – Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct. Systemy Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct od spoločnosti obsahuju okrem mapovania prechodov, mapovania teploty a archivacie udajov technologiu mapovania hustoty v realnom čase, ktora je prvou svojho druhu v tomto odvetvi. Obidva baliky obsahuju system Volvo Co-Pilot, jednoducho ovladateľny kabinovy displej poskytujuci jasne a podrobne udaje o prislušnej pracovnej ulohe, ktory zaisťuje presny vykon. Vďaka system Intelligent Compaction with Density Direct maju pracovnici obsluhy v realnom čase pristup k metrike, ktora v konečnom dosledku určuje uspešnosť ich prace – menovite k hustote.
www.ascendum.sk

Scania už mnoho rokov pracuje s rôznymi technológiami na zvýšenie automatizácie vozidiel, ale to je len jeden kúsok v pomyselnej skladačke automatizovanej dopravy. „Je to komplexný systém, manipulačná logistika, rozdelenie úloh vozidiel a výmena informácií medzi vozidlami a informačnou infraštruktúrou. Každé prepravné riešenie je individuálne prispôsobené potrebám zákazníka,“ hovorí Tom Nyström, vedúci inžinier, Scania. Počas prvej fázy vývoja sa Scania zamerala na priemyselné oblasti, ako sú bane, prístavy a terminály. V tomto systéme je, samozrejme, veľa výziev pre nákladné vozidlá. Autonómne vozidlo musí mať veľa funkčných systémov, schopnosť „vidieť“ životné prostredie cez dáta zo senzorov a robiť správne rozhodnutia pri riadení kontroly nad vozidlom. Nyström je presvedčený, že Scania môže mať k dispozícii svoj prvý komerčný produkt počas piatich rokov. Viac sa dozviete na: www.scania.sk

V máji 2016 Liebherr oznámil, že zastavuje predaj svojho ťažobného rýpadla R 984 pre jeho retro výzor. Od tejto chvíle si už zákazníci nebudú môcť kúpiť rýpadlo, ktorého predaj sa začal v roku 1986. Možné je objednávať rýpadlá R 9100 a R 9150, ktoré nahrádzajú model R 984.
www.inexpo.sk

Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenský národný komitét fib pozývajú na 11. ročník konferencie, ktorá sa bude konať v dňoch 20. a 21. 10. 2016 v bratislavskom Austria Trend Hotely.
www.betonarskedni.sk

Belgický výrobca mobilných drvičov a triedičov KEESTRACK otvoril nové obchodné zastúpenie v Bratislave. Dohodu o zastupovaní tejto značky prevzala bratislavská spoločnosť KEESTRACK drviče + triediče, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou chrudimskej firmy HARTL drviče + triediče, s. r. o. Tejto spoločnosti sa podarilo získať väčšinový podiel na trhu s mobilnými drvičmi HARTL. Preto si firma KEESTRACK vybrala partnera, ktorý jej umožní dominanciu na slovenskom aj českom trhu.
www.kees.sk

Situácia sa definitívne vyrieši až po tom, keď sa postaví juho-západný diaľničný obchvat alebo rýchlostná cesta R4, ktorá má tvoriť severný obchvat. Doprastav získal prvú veľkú stavebnú zákazku počas tretej vlády Roberta Fica zo Smeru. Štát ho zavolal na pomoc, aby dokončil miniobchvat Prešova. Zmluva je k dňu 20.6.2016 podpísaná s firmou Doprastav.
www.ekonomika.sme.sk

Pierre Lahutt e, prezident značky Iveco, prevzal ocenenie Top Van 2016 od škótskeho časopisu Transport News v deň otvorenia najväčšieho každoročného stretnutia zástupcov odvetvia v Spojenom kráľovstve. Daily, medzinárodné dodávkové vozidlo roka 2015, získalo ocenenie Najlepšie vozidlo vo svojej triede aj od časopisu Trade Van Driver. Odborná porota zložená z novinárov a čitateľov na výstave CV Show v Birminghame zvolila Daily za najlepšie dodávkové vozidlo v hmotnostnej triede od 3,5 do 7,5 tony na rok 2016. O udelení ocenení rozhoduje nielen odborná porota zložená z novinárov, ale aj porota zložená z čitateľov, ktorí používajú ľahké úžitkové vozidlá v rámci svojho podnikania.
www.iveco.com

Výkon slovenského stavebného sektora tento rok vzrastie priemerne o 4,7 percenta. Odlišne situáciu vidia iba veľké stavebné fi rmy, ktoré, naopak, očakávajú prepad výkonu o 1,7 percenta. Tento rok by malo dôjsť aj k rastu tržieb, a to o 5,3 percenta. Kapacity stavebných fi riem sú priemerne vyťažené ...viac
V priebehu tohto roka klesne objem poľnohospodárskej výroby priemerne o 3,9 percenta, čo je viac, ako bolo predikované na začiatku roka. Spoločne s objemom dôjde tiež k prepadu tržieb, a to o 2,2 percenta. Aktuálne sú poľnohospodárske spoločnosti vyťažené na 85 percent a majú podpísané zmluvy s odbe ...viac

Stavebníctvo Českej republiky síce čaká v tomto aj budúcom roku ďalší rast, tentoraz však veľmi mierny. Menší objem práce tento rok očakávajú riaditelia stavebných spoločností zaoberajúcich sa inžinierskymi stavbami. Firmám by mali stúpnuť aj tržby, pričom vyššie výnosy v roku 2016 očakávajú malé a stredné spoločnosti a firmy pozemného staviteľstva. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy českého stavebníctva Q2/2016 spracované analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou SGCP, divízia Weber.

...viac
Dňa 28. apríla 2016 sa v hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil jubilejný – 10. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 – FITS 2016. Organizátorom je Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom FITS 2016 bolo poskytnúť spoločnú platformu pre inžinierov a tec ...viac

Každých niekoľko rokov konštatujeme oživenie aj útlm v záujme o kúpu nových automobilov. Zdá sa, že pribúdanie ľudí na planéte je sprevádzané „stabilným“ zväčšovaním potreby nových automobilov a „cyklické výkmity“ spôsobuje chuť vlastníkov automobilov o výmenu starého za nové. Tak môžeme pozorovať, že v Nemecku má 1 000 mužov v aktívnych rokoch 45 až 64 rokov viacej ako 1 000 automobilov, pričom 1 000 žien vo veku 45 až 60 rokov má priemerne viacej ako 600-650 automobilov. Celé Nemecko má však priemerne 550 automobilov na 1 000 obyvateľov. Na Slovensku z nedostatku iných údajov môžeme spočítať priemer za všetkých, t. j. máme už 404 automobilov (OA + MÚA) na 1 000 obyvateľov.

...viac
Viac
Modulárna koncepcia terénneho vozíka určeného pre hendikepované osoby V súčasnosti sa kladie aj v súvislosti s riešením vývojových a inovačných projektov dôraz na zlepšenie životného štandardu hendikepovaných osôb, ktoré sa každodenne stretávajú s prekážkami či už v mestských podmienkach (obrubníky, schody…), alebo pri rekreačných činnostiach (turistika, rybolov, kult ...viac
Hybridné rýpadlá

V súčasnosti sa v praxi postupne čoraz viac uplatňujú hybridné rýpadlá, hnané viacerými druhmi pohonov. Táto „hybridizácia“ je v dopravnej technike pozorovateľný trend, či už ide o automobily alebo mobilné pracovné stroje, rýpadlá nevynímajúc. Hybridné rýpadlá sú konštrukčne riešené tak, že umožňujú rekuperovať energiu pracovného cyklu mobilného pracovného stroja, dočasne ju uchovať v akumulátore energie a neskôr ju opätovne využiť v pracovnom procese stroja. To všetko sa deje s cieľom znížiť enormnú energetickú náročnosť ich práce. Hybridné rýpadlá tak ponúkajú popri nižšom ekologickom dosahu prevádzky pracovného stroja predovšetkým vyššiu energetickú účinnosť, a teda nižšie prevádzkové náklady. Úspora energie hybridných rýpadiel v porovnaní s ich výkonovými ekvivalentmi štandardnej konštrukcie sa pohybuje v rozmedzí 15 – 25 %. Niektoré konštrukcie hybridov navyše umožňujú spaľovaciemu motoru pracovať pri optimálnych otáčkach, pričom premenlivé požiadavky na energiu pokrýva akumulátor.

...viac
Možnosti využívania lesníckych lanoviek pri sústreďovaní dreva

Vo všetkých sférach vo svete, v strojárstve, stavebníctve, lesníctve a poľnohospodárstve, sa čoraz viac zavádzajú mechanizačné a automatizačné prvky. Ich aplikáciou sa dosahuje vyšší stupeň mechanizácie, znižovanie ekonomických nákladov, vyššia presnosť prác a znižovanie potreby ľudskej sily. Na druhej strane je však stále výhodné, a to hlavne pri prácach v teréne, zachovať určité percento ľudskej činnosti. Možno teda konštatovať, že mechanizácia predstavuje takú etapu rozvoja výroby, ktorá je charakterizovaná zavádzaním strojovej techniky, mechanizmov a čiastočne automatizačných prvkov s jediným cieľom, a to nahradiť ťažkú a zložitú ručnú prácu za strojovú.

...viac
NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK Konštrukcia vozovky je zložená z krytu a podkladových vrstiev. Podkladové vrstvy môžu byť dve: horná a spodná. Ďalšou vrstvou konštrukcie vozovky, ktorá sa nemusí vždy navrhovať, je ochranná vrstva. Ochranná vrstva je v podstate súčasťou ...viac
Nedeštruktívne metódy overovania kvality zemných konštrukcií Technický stav mnohých existujúcich stavieb, najmä líniových, nezodpovedá dnešným požiadavkám z hľadiska prevádzkovej výkonnosti. Príčiny tohto stavu sú rôzne: preťaženie konštrukcie, nesprávne zvolený konštrukčný prvok atď. V mnohých prípadoch sú tieto príčiny spojené s podložím stavieb – s jeho ún ...viac
Motorové píly, konštrukcia, údržba a použitie Motorovú pílu laická verejnosť väčšinou označuje ako stroj. Podľa iných je to nástroj, ktorý napomáha človeku vykonať pracovnú činnosť. Toto označenie je však nesprávne pre nutnosť aktívnej účasti človeka pri práci. Stroj je účelové zoskupenie pevne spolu spojených alebo vzájomne sa pohybujúcich sú ...viac
Článok opisuje zariadenie využiteľné v rámci cestného hospodárstva na hodnotenie prevádzkovej výkonnosti vozovky, overovanie dimenzačných metodík a metodík na návrh zosilnenia vozovky. Je možné využiť ho na overovanie funkčnosti vystužovacích prvkov určených na zabudovanie do vozovky a na hodnotenie konštrukčných vrstiev vozovky budovaných z nových druhov materiálov. Je tiež využiteľné na skúmanie interakcie vozovky a vozidla na styku vozovky a pneumatiky. ...viac
Stroje na prepravu lesných zvyškov z lesného porastu Pri ťažbe dreva lesnou technikou a sústreďovaní drevnej hmoty lesníckymi navijakmi zostáva v lesoch určité percento odpadového dreva. Odpadové drevo by bolo možné využiť v oblasti bioenergetiky, a to napr. na výrobu štiepky na energetické účely. Štiepky sú častice rastlinnej alebo drevnej biomasy v ...viac
Viac