ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Tlačový servis / Press Service

Všetky tlačové správy / All Press Releases
Pri obci Vajkovce na východe Slovenska dňa 24.11.2016 sa konalo symbolické poklepanie základného kameňa diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce.Zúčastnil sa Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Valenta, prezident ...viac
Mitas, člen skupiny Trelleborg, rozširuje rad plášťov Cyclic Harvesting Operation (CHO), určených napríklad pre kombajny alebo valníky na obilie, a do ponuky dopĺňa dva nové rozmery.   Plášte Mitas CHO majú unikátnu konštrukciu, ktorá sa opiera o využitie hexacore pätových lán a oceľových nárazní ...viac
Od januára do septembra tohto roka vyhlásili investori 4 236 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 3,6 miliardy eur, čo predstavuje najmenší objem investícií za posledné štyri roky. Aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní vykazuje rovnako dlhodobo zápornú bilanciu, pričom zákaziek ...viac
Keď bolo treba postaviť jeden z najznámejších vianočných stromčekov sveta, povolali do služby teleskopický manipulátor JCB. JCB 507-42 Loadall plnil významnú úlohu pri inštalácií 25 metrov vysokého smreka na trávniku na Capitol Hill vo Washingtone D. C. v USA. Smrek bol prevezený z národného parku ...viac
 Diaľničný privádzač D1 Lietavská Lúčka – Žilina sa začne stavať začiatkom roka 2017, motoristom bude slúžiť v druhej polovici roka 2018. Nový privádzač cez diaľničnú križovatku Lietavská Lúčka napojí diaľnicu D1 na cestnú sieť v oblasti, čím sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávk ...viac
Hiab, ktorý je súčasťou skupiny Cargotec, predstavil svoj najnovší inovatíivny recyklačný žeriav JONSERED 1500RZ na veľthu Pollutec vo francúzskom Lyone. Nový recyklačný žeriav je určený na manipuláciu s kovovým odpadom. Nový JONSERED 1500RZ má nižšie náklady na prevádzku, pretože znižuje spotrebu ...viac
Obe tunelové rúry razia baníci v geologicky mimoriadne náročnom teréne takmer dva roky. S razbou sa začalo v priebehu novembra 2014, najskôr zo západného portálu. Skutočne veľmi náročné geologické prostredie si však vyžiadalo aj razbu z východného portálu a začalo sa teda protirazenie oboch tunelový ...viac
GreenFleet Awards organizuje GreenFleet magazín a kladie si za cieľ predstaviť všetko, čo je „zelené a dobré“ v oblasti vozového parku vo Veľkej Británii. Viac ako 250 profesionálov sa stretlo, aby oslávili environmentálnu činnosť. Ceny odovzdali v 20 rôznych kategóriách predstavujúcich to najlepšie ...viac
Magog, Quebec, 22.novembra 2016 – Camso, pokračuje v posilňovaní svojho portfólia stavebných strojov s pridaním dvoch pneumatík pre šmykom riadené nakladače novej generácie. Ako líder v oblasti pneumatík pre šmykom riadené nakladače CAMSO vynašiel tieto pneumatiky budúcej generácie založené na hlbo ...viac
Kamenolom Mokrá-Horákov pri Brne sme navštívili dňa 24. novembra, kde našu redakciu pozvala spoločnosť Zeppelin CZ, aby sme boli súčasťou slávnostného pokrstenia nového dampera Cat® 775G. Kľúče k 120-tonovému damperu s výkonom 825 koní prevzal od dodávateľa, spoločnosti Zeppelin CZ, predseda predsta ...viac
Volvo Trucks vyvíja ďalšiu iniciatívu na zlepšenie povedomia o bezpečnosti medzi zraniteľnými používateľmi cestných komunikácií. Nový školiaci materiál s názvom See and Be Seen (Vidieť a byť videný) je určený pre cyklistov od 12 rokov a viac. Projekt Vidieť a byť videný je pokračovaním úspešného pro ...viac
Elektronika zastáva čoraz dôležitejšiu úlohu v mobilnej hydraulike. Obsluha stavebných, lesných, manipulačných a poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel si vyžaduje veľký rozsah aplikácií, ktoré riešia funkcie pojazdu a riadenie týchto strojov. V našej pravidelnej rubrike Hydraulika predstavu ...viac
Rozšírené spektrum skladovaného tovaru v logistických centrách sa dnes už nedá účinne prevádzkovať bez moderného riadiaceho systému. V technickom svete, najmä u nás, rastie potreba prispôsobenia sa stavu vývoja, modernizácie starších, hoci fungujúcich systémov. Čoraz častejšie rezonuje otázka ergonó ...viac

Výkon slovenského stavebníctva porastie priemerne o 3,6 percenta v tomto a o 3,1 percenta v budúcom roku. Tržby pritom porastú iba o niečo málo rýchlejšie než samotný sektor. Veľké rozdiely v očakávanom vývoji však panujú medzi firmami v závislosti od ich veľkosti a zamerania. Kapacity stavebných firiem sú naplnené na 91 percent, čo je najviac od roku 2008. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

...viac
Výkon slovenského poľnohospodárstva bude tento aj budúci rok klesať, pričom pesimistickejší sú v predpovediach zástupcovia podnikov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou. Pokles očakávajú riaditelia poľnohospodárskych spoločností aj pri svojich tržbách. Priemerné vyťaženie poľnohospodárskych podnikov ...viac
Jesenný KALEIDOSKOP Koncom septembra nitriansky medzinárodný veľtrh Lignumexpo – LES predstaví lesnícku techniku a nové poznatky z oblasti vývoja lesného hospodárstva a modernizácie drevospracujúceho priemyslu. Inovácie výrobkov a ponuka strojov známych slovenských firiem, ale aj zo zahraničia nebudú chýbať na tomto 20 ...viac
Výkon slovenského stavebného sektora tento rok vzrastie priemerne o 4,7 percenta. Odlišne situáciu vidia iba veľké stavebné fi rmy, ktoré, naopak, očakávajú prepad výkonu o 1,7 percenta. Tento rok by malo dôjsť aj k rastu tržieb, a to o 5,3 percenta. Kapacity stavebných fi riem sú priemerne vyťažené ...viac
V priebehu tohto roka klesne objem poľnohospodárskej výroby priemerne o 3,9 percenta, čo je viac, ako bolo predikované na začiatku roka. Spoločne s objemom dôjde tiež k prepadu tržieb, a to o 2,2 percenta. Aktuálne sú poľnohospodárske spoločnosti vyťažené na 85 percent a majú podpísané zmluvy s odbe ...viac

Stavebníctvo Českej republiky síce čaká v tomto aj budúcom roku ďalší rast, tentoraz však veľmi mierny. Menší objem práce tento rok očakávajú riaditelia stavebných spoločností zaoberajúcich sa inžinierskymi stavbami. Firmám by mali stúpnuť aj tržby, pričom vyššie výnosy v roku 2016 očakávajú malé a stredné spoločnosti a firmy pozemného staviteľstva. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy českého stavebníctva Q2/2016 spracované analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou SGCP, divízia Weber.

...viac
Dňa 28. apríla 2016 sa v hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil jubilejný – 10. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 – FITS 2016. Organizátorom je Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom FITS 2016 bolo poskytnúť spoločnú platformu pre inžinierov a tec ...viac

Každých niekoľko rokov konštatujeme oživenie aj útlm v záujme o kúpu nových automobilov. Zdá sa, že pribúdanie ľudí na planéte je sprevádzané „stabilným“ zväčšovaním potreby nových automobilov a „cyklické výkmity“ spôsobuje chuť vlastníkov automobilov o výmenu starého za nové. Tak môžeme pozorovať, že v Nemecku má 1 000 mužov v aktívnych rokoch 45 až 64 rokov viacej ako 1 000 automobilov, pričom 1 000 žien vo veku 45 až 60 rokov má priemerne viacej ako 600-650 automobilov. Celé Nemecko má však priemerne 550 automobilov na 1 000 obyvateľov. Na Slovensku z nedostatku iných údajov môžeme spočítať priemer za všetkých, t. j. máme už 404 automobilov (OA + MÚA) na 1 000 obyvateľov.

...viac
Viac
Vibrácie vplývajúce na posádku vozidla Pri skúmaní šírenia vibrácií a ich vplyvu na okolie si treba uvedomiť, že ide o prepojenie viacerých vedných disciplín, ako je strojárstvo, psychológia, klinická medicína či fyziológia. Všetky tieto disciplíny majú spoločný cieľ, a to optimalizovať prostredie pre osoby, ktoré sú vibráciám vystavené, ...viac
Navrhovanie betónových stavieb je zamerané na účinky priameho zaťaženia. V masívnych betónových konštrukciách a pri použití nových technológií (vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele vane, integrované mosty a pod.) narastá potreba uvažovať aj o účinkoch nepriameho zaťaženia. Vzhľadom na význa ...viac

Cieľom práce je analyzovať možnosti zlepšenia celkovej energetickej efektívnosti moderných výťahových pohonov vybavených asynchrónnym (indukčným) motorom. Najčastejšie používané pohonné stroje – asynchrónne motory – majú však významné nedostatky, ktoré sú reprezentované veľkým záberovým prúdom, zložitejšou reguláciou otáčok a malým účinníkom v stave nízkeho zaťaženia stroja. Väčšina zdvíhacích zariadení na báze asynchrónnych motorov nie je vybavená individuálnou kompenzáciou jalového výkonu. Existencia odberu „jalovej energie“ vyplýva priamo z fyzikálnej podstaty. S nástupom moderných elektronických meracích prístrojov nasadzovaných v súčasnosti na meranie odberu elektrickej energie (smart metering), ktoré umožňujú registráciu toku energie vo všetkých 4 kvadrantoch, možno očakávať aj v prípade malých odberateľov, že problematike energetiky týchto odberov bude venovaná v blízkej budúcnosti väčšia pozornosť.

...viac
Modulárna koncepcia terénneho vozíka určeného pre hendikepované osoby V súčasnosti sa kladie aj v súvislosti s riešením vývojových a inovačných projektov dôraz na zlepšenie životného štandardu hendikepovaných osôb, ktoré sa každodenne stretávajú s prekážkami či už v mestských podmienkach (obrubníky, schody…), alebo pri rekreačných činnostiach (turistika, rybolov, kult ...viac
Hybridné rýpadlá

V súčasnosti sa v praxi postupne čoraz viac uplatňujú hybridné rýpadlá, hnané viacerými druhmi pohonov. Táto „hybridizácia“ je v dopravnej technike pozorovateľný trend, či už ide o automobily alebo mobilné pracovné stroje, rýpadlá nevynímajúc. Hybridné rýpadlá sú konštrukčne riešené tak, že umožňujú rekuperovať energiu pracovného cyklu mobilného pracovného stroja, dočasne ju uchovať v akumulátore energie a neskôr ju opätovne využiť v pracovnom procese stroja. To všetko sa deje s cieľom znížiť enormnú energetickú náročnosť ich práce. Hybridné rýpadlá tak ponúkajú popri nižšom ekologickom dosahu prevádzky pracovného stroja predovšetkým vyššiu energetickú účinnosť, a teda nižšie prevádzkové náklady. Úspora energie hybridných rýpadiel v porovnaní s ich výkonovými ekvivalentmi štandardnej konštrukcie sa pohybuje v rozmedzí 15 – 25 %. Niektoré konštrukcie hybridov navyše umožňujú spaľovaciemu motoru pracovať pri optimálnych otáčkach, pričom premenlivé požiadavky na energiu pokrýva akumulátor.

...viac
Možnosti využívania lesníckych lanoviek pri sústreďovaní dreva

Vo všetkých sférach vo svete, v strojárstve, stavebníctve, lesníctve a poľnohospodárstve, sa čoraz viac zavádzajú mechanizačné a automatizačné prvky. Ich aplikáciou sa dosahuje vyšší stupeň mechanizácie, znižovanie ekonomických nákladov, vyššia presnosť prác a znižovanie potreby ľudskej sily. Na druhej strane je však stále výhodné, a to hlavne pri prácach v teréne, zachovať určité percento ľudskej činnosti. Možno teda konštatovať, že mechanizácia predstavuje takú etapu rozvoja výroby, ktorá je charakterizovaná zavádzaním strojovej techniky, mechanizmov a čiastočne automatizačných prvkov s jediným cieľom, a to nahradiť ťažkú a zložitú ručnú prácu za strojovú.

...viac
NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK Konštrukcia vozovky je zložená z krytu a podkladových vrstiev. Podkladové vrstvy môžu byť dve: horná a spodná. Ďalšou vrstvou konštrukcie vozovky, ktorá sa nemusí vždy navrhovať, je ochranná vrstva. Ochranná vrstva je v podstate súčasťou ...viac
Nedeštruktívne metódy overovania kvality zemných konštrukcií Technický stav mnohých existujúcich stavieb, najmä líniových, nezodpovedá dnešným požiadavkám z hľadiska prevádzkovej výkonnosti. Príčiny tohto stavu sú rôzne: preťaženie konštrukcie, nesprávne zvolený konštrukčný prvok atď. V mnohých prípadoch sú tieto príčiny spojené s podložím stavieb – s jeho ún ...viac
Motorové píly, konštrukcia, údržba a použitie Motorovú pílu laická verejnosť väčšinou označuje ako stroj. Podľa iných je to nástroj, ktorý napomáha človeku vykonať pracovnú činnosť. Toto označenie je však nesprávne pre nutnosť aktívnej účasti človeka pri práci. Stroj je účelové zoskupenie pevne spolu spojených alebo vzájomne sa pohybujúcich sú ...viac
Článok opisuje zariadenie využiteľné v rámci cestného hospodárstva na hodnotenie prevádzkovej výkonnosti vozovky, overovanie dimenzačných metodík a metodík na návrh zosilnenia vozovky. Je možné využiť ho na overovanie funkčnosti vystužovacích prvkov určených na zabudovanie do vozovky a na hodnotenie konštrukčných vrstiev vozovky budovaných z nových druhov materiálov. Je tiež využiteľné na skúmanie interakcie vozovky a vozidla na styku vozovky a pneumatiky. ...viac
Viac