ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Tlačový servis / Press Service

Všetky tlačové správy / All Press Releases
BOMAG vyvíja stavebné stroje na zhutňovanie v nemeckom meste Boppard už 60 rokov. Cieľom jeho vývoja je, aby každý stroj novej generácie bol lepší a účinnejší ako ten predchádzajúci. Tento cieľ bol opäť dosiahnutý s novým BW 28 RH pneumatickým valcom, ktorý práve vstupuje do výroby. Či už ide o flex ...viac
Pracovné plošiny s režimom žeriavov PALFINGER rozširuje funkcie svojej Jumbo triedy NX. Plošina, ktorá môže byť použitá pre menšie zdvíhacie úlohy aj ako žeriav. Toto inovatívne riešenie pomáha šetriť firmám čas a peniaze tým, že kombinuje operácie na stavenisku. Prvýkrát pracovná plošina, konkrétne ...viac
CASE Construction Equipment predstavil 19. januára 2017 nový rad minirýpadiel radu C, ktorý bude mať na začiatok 6 modelov v rozmedzí od 1,7 do 6 ton. Ide o prvé produkty nového radu, ktorý bude rozšírený o ďalšie modely v priebehu roku 2017. Nový rad C dvíha latku v porovnaní s predchádzajúcim, čo ...viac
Fayat Group sa dňa 19. Januára 2017 dohodla na kúpe divízie cestných strojov spoločnosti Atlas Copco. Tieto produkty sú známe pod obchodným názvom Dynapac. Fayat plánuje posilniť svoju strategickú pozíciu v oblasti cestnej výstavby a údržby zariadení prostredníctvom akvizície spoločnosti Dynapac. Fa ...viac
Mitas, člen skupiny Trelleborg, predstavuje aplikáciu pre mobilné telefóny nazvanú Hustenie pneu Mitas. Je vhodná pre chytré telefóny na platformách Android, iOS alebo Windows Phone*. Nová aplikácia farmárom pomáha nastaviť správny tlak v poľnohospodárskych pneumatikách a môže tak výrazne pomôcť zef ...viac
9. ročník pretekov Rely Dakar skončil dňa 15. januára dvanástu etapu. Na krátkom špeciálnom 64-kilometrovom kľukatom úseku v Río Cuarto účastníci priviezli svoje vozidlá do cieľa, čím zavŕšili najnáročnejšiu terénnu rely na svete. Gerard de Rooy sa so svojím tímom PETRONAS De Rooy IVECO a vozidlom ...viac
14. 03. 2017 Súčasný stav a budúci vývoj slovenského poľnohospodárstva www.ceec.eu
22. - 24. marec 2017 Kvalifikačný stupeň Tribotechnik I. a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008 tribologia@centrum.sk
05. – 07. apríl 2017 Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia. www.vuis-cesty.sk
06 . - 07. apríl 2017 Proces certifikácie recyklátov, recyklácia zateplenia budov, využitie recyklátov. www.arsm.cz
Šiesty ročník poľnohospodárskeho veľtrhu Agrosalón na výstavisko do Nitry opäť privedie najlepších odborníkov a najnovšiu techniku z daného odvetvia a potrvá od 28. 3. do 1. 4. 2017. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón patrí k najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu na Slovensku. Od začiat ...viac
Koniec marca bude v bratislavskej Inchebe patriť už 38. ročníku medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco, ktorý doplní 27. ročník medzinárodného veľtrhu využitia energie Racioenergia. Veľtrhy od 22. do 25. marca 2017 predstavia najnovšie trendy v stavebníctve, architektúre a dizajne, progresívne s ...viac
Brnianske výstavisko sa stane miestom stretnutía odborníkov zo všetkých odborov stavebníctva a technického zabezpečenia budov. Ponuku vystavovateľov doplní atraktívny sprievodný program, ktorý sa bude venovať mnohým zaujímavým témam, aktuálnym nielen vo svete stavebníctva. Stavebníctvo 4.0 na stave ...viac
Predstavujeme 4. ročník Medzinárodnej odbornej výstavy inovatívnych technológií starostlivosti o zeleň, dreviny a verejné plochy DemoGreen, ktorý sa uskutoční v areáli športového letiska Vyškov, v Českej republike, v stredu a vo štvrtok, dňa 24. a 25. 5. 2017. Výstava poskytne návštevníkom komplexný ...viac
Dilema tejto doby: Strojárstvo predstavuje základ inteligentnej výroby, ale záujem o jeho štúdium klesá Slovensko je známe ako krajina so silným postavením strojárstva a s tradíciou v tejto oblasti, ktorá je ťahúňom priemyslu a priemyselnej výroby na Slovensku. Výroba dopravných prostriedkov je jeho najsilnejším odvetvím. Slovenské strojárstvo malo aj v minulosti v niektorých odvetviach veľmi dobrú úr ...viac
Relatívne veľa sa u nás diskutuje v súvislosti s automobilmi o cenách a poplatkoch, o zabezpečení automobilu proti ukradnutiu/vykradnutiu, o bezpečnosti v premávke (tých, čo sú vnútri, i tých čo sú vonku – povedzme chodec v meste). Ešte málo je predmetom diskusií mnoho pripravovaných úprav vo vybave ...viac
Elektronika zastáva čoraz dôležitejšiu úlohu v mobilnej hydraulike. Obsluha stavebných, lesných, manipulačných a poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel si vyžaduje veľký rozsah aplikácií, ktoré riešia funkcie pojazdu a riadenie týchto strojov. V našej pravidelnej rubrike Hydraulika predstavu ...viac
Rozšírené spektrum skladovaného tovaru v logistických centrách sa dnes už nedá účinne prevádzkovať bez moderného riadiaceho systému. V technickom svete, najmä u nás, rastie potreba prispôsobenia sa stavu vývoja, modernizácie starších, hoci fungujúcich systémov. Čoraz častejšie rezonuje otázka ergonó ...viac

Výkon slovenského stavebníctva porastie priemerne o 3,6 percenta v tomto a o 3,1 percenta v budúcom roku. Tržby pritom porastú iba o niečo málo rýchlejšie než samotný sektor. Veľké rozdiely v očakávanom vývoji však panujú medzi firmami v závislosti od ich veľkosti a zamerania. Kapacity stavebných firiem sú naplnené na 91 percent, čo je najviac od roku 2008. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

...viac
Výkon slovenského poľnohospodárstva bude tento aj budúci rok klesať, pričom pesimistickejší sú v predpovediach zástupcovia podnikov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou. Pokles očakávajú riaditelia poľnohospodárskych spoločností aj pri svojich tržbách. Priemerné vyťaženie poľnohospodárskych podnikov ...viac
Jesenný KALEIDOSKOP Koncom septembra nitriansky medzinárodný veľtrh Lignumexpo – LES predstaví lesnícku techniku a nové poznatky z oblasti vývoja lesného hospodárstva a modernizácie drevospracujúceho priemyslu. Inovácie výrobkov a ponuka strojov známych slovenských firiem, ale aj zo zahraničia nebudú chýbať na tomto 20 ...viac
Výkon slovenského stavebného sektora tento rok vzrastie priemerne o 4,7 percenta. Odlišne situáciu vidia iba veľké stavebné fi rmy, ktoré, naopak, očakávajú prepad výkonu o 1,7 percenta. Tento rok by malo dôjsť aj k rastu tržieb, a to o 5,3 percenta. Kapacity stavebných fi riem sú priemerne vyťažené ...viac
V priebehu tohto roka klesne objem poľnohospodárskej výroby priemerne o 3,9 percenta, čo je viac, ako bolo predikované na začiatku roka. Spoločne s objemom dôjde tiež k prepadu tržieb, a to o 2,2 percenta. Aktuálne sú poľnohospodárske spoločnosti vyťažené na 85 percent a majú podpísané zmluvy s odbe ...viac

Stavebníctvo Českej republiky síce čaká v tomto aj budúcom roku ďalší rast, tentoraz však veľmi mierny. Menší objem práce tento rok očakávajú riaditelia stavebných spoločností zaoberajúcich sa inžinierskymi stavbami. Firmám by mali stúpnuť aj tržby, pričom vyššie výnosy v roku 2016 očakávajú malé a stredné spoločnosti a firmy pozemného staviteľstva. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy českého stavebníctva Q2/2016 spracované analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou SGCP, divízia Weber.

...viac
Viac
Napriek pokračujúcej diskusii (u nás) o vhodnosti a výhodách vozoviek s krytom s cementového betónu pokračoval (v zahraničí) vývoj konštrukcií a najmä technológie stavby týchto vozoviek. Vozovky s CB krytom sa vždy odporúčali a uvádzali ich výhody v podmienkach s veľkým dopravným zaťažením alebo na ...viac
10. ročník Strojárskej olympiády Dňa 9. 2. 2016 prebehlo vyvrcholenie už jubilejného 10. ročníka vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie medzi stredoškolákmi rôznymi vedomostnými súťažami.  Súťaž je určená všetkým štud ...viac
Vibrácie vplývajúce na posádku vozidla Pri skúmaní šírenia vibrácií a ich vplyvu na okolie si treba uvedomiť, že ide o prepojenie viacerých vedných disciplín, ako je strojárstvo, psychológia, klinická medicína či fyziológia. Všetky tieto disciplíny majú spoločný cieľ, a to optimalizovať prostredie pre osoby, ktoré sú vibráciám vystavené, ...viac
Navrhovanie betónových stavieb je zamerané na účinky priameho zaťaženia. V masívnych betónových konštrukciách a pri použití nových technológií (vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele vane, integrované mosty a pod.) narastá potreba uvažovať aj o účinkoch nepriameho zaťaženia. Vzhľadom na význa ...viac

Cieľom práce je analyzovať možnosti zlepšenia celkovej energetickej efektívnosti moderných výťahových pohonov vybavených asynchrónnym (indukčným) motorom. Najčastejšie používané pohonné stroje – asynchrónne motory – majú však významné nedostatky, ktoré sú reprezentované veľkým záberovým prúdom, zložitejšou reguláciou otáčok a malým účinníkom v stave nízkeho zaťaženia stroja. Väčšina zdvíhacích zariadení na báze asynchrónnych motorov nie je vybavená individuálnou kompenzáciou jalového výkonu. Existencia odberu „jalovej energie“ vyplýva priamo z fyzikálnej podstaty. S nástupom moderných elektronických meracích prístrojov nasadzovaných v súčasnosti na meranie odberu elektrickej energie (smart metering), ktoré umožňujú registráciu toku energie vo všetkých 4 kvadrantoch, možno očakávať aj v prípade malých odberateľov, že problematike energetiky týchto odberov bude venovaná v blízkej budúcnosti väčšia pozornosť.

...viac
Modulárna koncepcia terénneho vozíka určeného pre hendikepované osoby V súčasnosti sa kladie aj v súvislosti s riešením vývojových a inovačných projektov dôraz na zlepšenie životného štandardu hendikepovaných osôb, ktoré sa každodenne stretávajú s prekážkami či už v mestských podmienkach (obrubníky, schody…), alebo pri rekreačných činnostiach (turistika, rybolov, kult ...viac
Hybridné rýpadlá

V súčasnosti sa v praxi postupne čoraz viac uplatňujú hybridné rýpadlá, hnané viacerými druhmi pohonov. Táto „hybridizácia“ je v dopravnej technike pozorovateľný trend, či už ide o automobily alebo mobilné pracovné stroje, rýpadlá nevynímajúc. Hybridné rýpadlá sú konštrukčne riešené tak, že umožňujú rekuperovať energiu pracovného cyklu mobilného pracovného stroja, dočasne ju uchovať v akumulátore energie a neskôr ju opätovne využiť v pracovnom procese stroja. To všetko sa deje s cieľom znížiť enormnú energetickú náročnosť ich práce. Hybridné rýpadlá tak ponúkajú popri nižšom ekologickom dosahu prevádzky pracovného stroja predovšetkým vyššiu energetickú účinnosť, a teda nižšie prevádzkové náklady. Úspora energie hybridných rýpadiel v porovnaní s ich výkonovými ekvivalentmi štandardnej konštrukcie sa pohybuje v rozmedzí 15 – 25 %. Niektoré konštrukcie hybridov navyše umožňujú spaľovaciemu motoru pracovať pri optimálnych otáčkach, pričom premenlivé požiadavky na energiu pokrýva akumulátor.

...viac
Možnosti využívania lesníckych lanoviek pri sústreďovaní dreva

Vo všetkých sférach vo svete, v strojárstve, stavebníctve, lesníctve a poľnohospodárstve, sa čoraz viac zavádzajú mechanizačné a automatizačné prvky. Ich aplikáciou sa dosahuje vyšší stupeň mechanizácie, znižovanie ekonomických nákladov, vyššia presnosť prác a znižovanie potreby ľudskej sily. Na druhej strane je však stále výhodné, a to hlavne pri prácach v teréne, zachovať určité percento ľudskej činnosti. Možno teda konštatovať, že mechanizácia predstavuje takú etapu rozvoja výroby, ktorá je charakterizovaná zavádzaním strojovej techniky, mechanizmov a čiastočne automatizačných prvkov s jediným cieľom, a to nahradiť ťažkú a zložitú ručnú prácu za strojovú.

...viac
NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK Konštrukcia vozovky je zložená z krytu a podkladových vrstiev. Podkladové vrstvy môžu byť dve: horná a spodná. Ďalšou vrstvou konštrukcie vozovky, ktorá sa nemusí vždy navrhovať, je ochranná vrstva. Ochranná vrstva je v podstate súčasťou ...viac
Nedeštruktívne metódy overovania kvality zemných konštrukcií Technický stav mnohých existujúcich stavieb, najmä líniových, nezodpovedá dnešným požiadavkám z hľadiska prevádzkovej výkonnosti. Príčiny tohto stavu sú rôzne: preťaženie konštrukcie, nesprávne zvolený konštrukčný prvok atď. V mnohých prípadoch sú tieto príčiny spojené s podložím stavieb – s jeho ún ...viac
Viac