ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

EDITORIAL 6 2016 MSaM ( november – december)


Elektronika zastáva čoraz dôležitejšiu úlohu v mobilnej hydraulike.
Obsluha stavebných, lesných, manipulačných a poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel si vyžaduje veľký rozsah aplikácií, ktoré riešia funkcie pojazdu a riadenie týchto strojov. V našej pravidelnej rubrike Hydraulika predstavujeme zaujímavý nový systém BODAS pre mobilnú elektroniku. O výhodách a možnostiach konfigurácie tohto modulárneho softvérového aplikačného systému sa dozviete na str. 32

Magazín ďalej publikuje poznatky z odborných podujatí, ktoré sa konali v rôznych tematických okruhoch stavebníctva, vhodné pre používateľov mechanizácie, i výrobcov stavebných materiálov. Skúsenosti prezentovali odborníci z oblasti legislatívy, logistiky, materiálov, skúšobníctva, cestného staviteľstva a realizácie stavieb.

Počas roka 2016 magazín prešiel niekoľkými zmenami. Novú desaťročnicu otvoril so skráteným názvom STROJE A MECHANIZÁCIA, ktorý vystihuje jeho komplexnosť a rozsiahlu ponuku strojov a techniky používanej vo viacerých odvetviach priemyslu. Výraznou zmenou a významným medzníkom v poskytovaní nielen našich služieb je určite nová platforma audiovizuálnej prezentácie. Teší nás záujem o spoluprácu s používateľmi týchto strojov. Taký podstatný pre spätnú väzbu prezentovanej ponuky v magazíne s cieľom ich predaja. Ďakujeme všetkým firmám, stavebným a realizačným spoločnostiam za možnosť získania autentických záberov pracovného stroja priamo v akcii pre YouTube kanál STROJE A MECHANIZÁCIA TV.

Vážení obchodní partneri, odborní spolutvorcovia a čitatelia, v mene redakčného tímu vám ďakujem za priazeň v roku 2016. Prajeme príjemné oddychové vianočné sviatky s rodinou, priateľmi či v prírode. A v Novom roku nech sú šťastné, zdravé a spokojné všetky štyri ročné obdobia.

 

Miroslava Kremnická

šéfredaktorka MSaM