ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

10. ročník Strojárskej olympiády


Dňa 9. 2. 2016 prebehlo vyvrcholenie už jubilejného 10. ročníka vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie medzi stredoškolákmi rôznymi vedomostnými súťažami. 

Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu na výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu.

Na slávnostnom otvorení v Aule Aurela Stodolu vystúpili s krátkymi príhovormi dekan Strojníckej fakulty doc. Ing. Hučko, PhD., prezident Zväzu automobilového priemyslu SR prof. Sinay a vedúca personálneho rozvoja Volkswagen Slovakia, a. s. RNDr. Valeková. Všetci zdôraznili potrebu kvalifikovaných strojárov, pretože Slovensko sa stáva automobilovou veľmocou, a to aj vďaka príchodu štvrtej automobilky.

Poukázali aj na dôležitosť prepojenia teórie s praxou, o to sa snažia aj na Strojníckej fakulte. Dôležitou súčasťou Strojárskej olympiády je jej praktická časť – súťažiaci museli vytvoriť projekt, ktorý prišli prezentovať na pôdu fakulty pred príslušnými komisiami, ktoré boli zložené z odborníkov na danú sekciu.

Tento rok sa súťažilo v štyroch sekciách, a to: automobily a mobilné pracovné stroje, aplikovaná mechanika a mechatronika, automatizácia a nové trendy, technológie, procesy a aplikácie v strojárstve. Ukázalo sa, že aj stredoškolské práce môžu byť za pomoci učiteľov na veľmi vysokej úrovni a latka sa každý ročník zvyšuje. Na víťazov jednotlivých kategórií čakala zaujímavá finančná odmena, ktorá bola určená škole, na ktorej študujú.

Premiérovo bola tento rok vyhlásená aj cena spoločnosti Volkswagen, a to v sekcii – automobil a mobilné pracovné stroje, ktorú nakoniec získal víťaz tejto sekcie. Táto akcia bola vyvrcholením polročných aktivít zameraných na propagáciu bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá by sa nebola uskutočnila bez pomoci našich partnerov, hlavne generálneho partnera Volkswagen Slovakia, a. s., ani ďalších partnerov: Výskumný ústav zváračský, Zväz automobilového priemyslu Slovenska, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Slovenská spoločnosť údržby, Matador Holding, SOVA Digital, Tatravagónka Poprad. Nesmieme opomenúť ani mediálnych partnerov: Quark, Strojárstvo/Strojírenství, Magazín Stroje a Mechanizácia.

V rámci tohto podujatia sa konalo aj stretnutie hostí a partnerov Strojárskej olympiády s riaditeľmi stredných škôl za účasti hostí z praxe. Hlavnou témou bola potreba motivácie stredoškolákov na štúdium na technických vysokých školách, pretože na slovenskom trhu je nedostatok strojárov s vysokoškolským vzdelaním. Práve Strojárska olympiáda dokazuje už desiaty rok, že je veľkým prínosom popularizácie technického vzdelávania na Slovensku.

Na podujatí sa zúčastnilo niekoľko desiatok stredných škôl a celkový počet účastníkov presiahol hranicu 700. Návštevníci si mohli prezrieť priestory Strojníckej fakulty, jednotlivé ústavy a laboratóriá a okrem ukážky stavebných strojov na parkovisku pred fakultou ich čakal aj nádherný veterán Ford Mustang. Po minuloročnej jesennej Grand Prix, ktorá sa stretla s veľkým úspechom, sa v tento deň konala aj jej jarná edícia. Princíp súťaže spočíval hlavne v šikovnosti a rýchlosti súťažiacich. Tí, ktorí sa prihlásili do súťaže, boli rozdelení do tímov, ktoré mali za úlohu čo najrýchlejšie, ale hlavne čo najlepšie splniť všetky úlohy, ktoré boli pre nich pripravené naprieč celou fakultou a za ktoré získavali bodové ohodnotenie. Vyskúšať si tak mohli ovládanie robotického ramena, veslovanie na trenažéri, jazdu na simulátore či technické kreslenie. Pripravené boli aj súťaže, ktoré si študenti obľúbili už v jesennej časti, a to dosiahnutie najvyššieho hluku pomocou ľudského hlasu, ktorý sa meral hlukomerom – víťaz tejto disciplíny dosiahol svojím hlasom 120 decibelov, čo je hluk, ktorý vydáva prúdové lietadlo. Nemenej obľúbenou súťažou bolo aj dopravenie pipngpongovej loptičky do pohára pomocou sušiča na vlasy. Pripravené boli aj jazykové či matematické hlavolamy, ktoré niektorým súťažiacim dali poriadne zabrať.

 

Víťazi v sekciách:

Automobily, lode a spaľovacie motory:
Milan Vrábel, návrh a výroba terénneho vozidla.
Alexander-Gustav Haška, výroba paraglidingového odvijaka.
Marek Boško, Renovácia a vylepšenie motocykla Jawa 23 – Mustang 1966.

Automatizácia:
Ivan Garabáš, CNC frézka riadená Arduinom.
Denis Skokan, inteligentná chovná stanica hydiny.
Marcel Kavalier, CNC gravírka.

Nové trendy, technológie, procesy a aplikácie v strojárstve:
Samuel Lišaník, simulácia pracoviska pre výrobu súčiastky.
Peter Ziman, návrh rámu malotraktora a výstavba malotraktora.
Maroš Dubnička, Preťahovací nástroj.

Aplikovaná mechanika a mechatronika:
Juraj Kekelák, Jednoduchý univerzálny tester závesnej techniky.
Martin Dzurňak, univerzálna reflow rúra.
Martin Likavec, CNC frézka.

Cena Grand Prix – družstvá:
Avanavany,
Autisti,
Elita123

www.sjf.stuba.sk