ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Majstrovstvá Slovenska v zručnosti vedenia motorových vozíkov


V dňoch 23. – 26. 5. 2017 pokračovala súťaž v zručnosti vedenia motorových vozíkov na Strojárskom veľtrhu v Nitre. Boli to už tretie kvalifikačné preteky. Z troch kvalifikácii postúpilo na majstrovstvá Slovenska 30 súťažiacich. Tretie majstrovstvá Slovenska sa budú konať na výstave Agrokomplex v Nitre dňa 19. 8. 2017 (sobota).

Tieto súťaže už 6 rokov organizuje Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom – logistika. Hlavným sponzorom je firma ROUZZ  Piešťany – školiace stredisko, ktorá dohliada na dodržiavanie právnych a bezpečnostným predpisov počas celej súťaže. Druhým hlavným sponzorom je firma Hyster Slovakia, s. r. o., ktorá na súťaž poskytuje vozíky. Ostatní sponzori sú Slovenská živnostenská komora, firma McROY Jobliner, s. r. o., Magazín Stroje a mechanizácia.

Sponzorom umiestňujeme na súťažnej dráhe bilbordy a poskytujeme reklamné plagáty. Prijali by sme spoluprácu s výrobcami regálov a paliet.

Súťaž po celý čas výstavy sledovalo veľké množstvo návštevníkov, ktorým sa na prvý pohľad zdala súťažná dráha jednoduchá. Ale keď videli súťažiaceho pri jazde, zmenili svoj názor. Bolo vidieť, že súťažiaci len veľmi ťažko prechádzajú priestormi, pretože dráha je postavená tak, že len súťažiaci s dlhou praxou dokáže dráhu prejsť. Ešte žiadny súťažiaci neprešiel dráhu bez trestných bodov. Na tejto tretej kvalifikačnej súťaže sa zúčastnilo 21 súťažiacich z celého Slovenska. Najlepšie sa darilo účastníkom zo Záhoria. Postúpilo 10 najlepších, pričom najlepší súťažiaci p. Juraj Hajdin dostal 45 trestných bodov a Marek Blecha 50 trestných bodov (obaja zo Závodu pri Malackách), tretí najlepší súťažiaci Peter Múka (z Klenovca pri Kokave nad Rimavicou) dostal 55 trestných bodov. Týmto zároveň pozývame pracovníkov, ktorí majú preukaz na triedu II W1 alebo II W2, aby sa v budúcom roku na strojárskom veľtrhu zúčastnili na I. kvalifikačných pretekoch pre ďalšie majstrovstvá Slovenska. Všetci súťažiaci majú vstup zadarmo. Súťaž je tiež bezplatná, je zabezpečené občerstvenie. Súťažiaci v kvalifikáciách dostanú diplomy a súťažiaci na majstrovstvách Slovenska vecné ceny, diplomy a propagačné materiály firmy Hyster Slovakia, s. r. o. Prví traja dostanú i trofejné poháre.

Pretože si myslíme, že stále treba zvyšovať kvalitu obsluhy motorových vozíkov, vieme pre väčšie organizácie zabezpečiť takúto súťaž v ich priestoroch.

Obsluha motorových vozíkov (MV) sa u nás značne podceňuje. Keď sme sa zúčastnili na majstrovstvách Dánska, boli sme informovaní, že obsluha MV je lepšie hodnotená ako práca kamionistu. Obsluha MV musí naraz sledovať bremeno, priestor za sebou a v zúžených priestoroch ísť veľmi opatrne, pri zakladaní do regálov a stohov musí byť veľmi presná. Pretože nosný rám mu značne prekáža vo výhľade, musí navyše vedieť vzdialenosti odhadnúť. A práve pre všetky tieto činnosti je postavená súťažná dráha. Súťažiaci pred súťažnou jazdou musí absolvovať test z bezpečnostných predpisov. Už pri výjazde z garáže môže získať trestné body, ak si nenasadí ochrannú prilbu, nezapne si bezpečnostný pás a nezaklopí nosné vidlice. Pri naberaní palety, ktorá je umiestnená pri ohradení, ju musí nabrať na  špicu vidlíc, cúvnuť, potom položiť a nabrať na koreň vidlíc a vidlice zaklopiť. Pri prejazde zúženým prechodom sa nesmie dotknúť kolíkov. Pri prejazde pomedzi kužele sa nesmie dotknúť kužeľa a zadnou časťou posunúť oplotenie, to už by bola diskvalifikácia. Doraz, ktorého sa musí dotknúť, pričom ho môže posunúť iba 2 cm, je umiestnený tak, aby pri dotyku musel vzdialenosť odhadnúť, pretože paleta mu bráni vo výhľade na terčík. Potom musí plechovú paletu umiestniť na druhú plechovú paletu. Za nepresné uloženie a posun palety sú trestné body. Naberie drevenú paletu so štyrmi kolíkmi a musí prejsť oblúkovým mostíkom, ktorý má nábeh najskôr jedným kolesom, až potom ostatnými a tak je to i pri zjazde. Tu sa dostávajú trestné body za spadnuté kolíky. Na záver prvej polovice jazdy musí súťažiaci zastaviť presne na stop čiare. Druhú polovicu jazdy absolvuje tak isto, s tým rozdielom, že ju musí celú vycúvať. Priemerne súťažná jazda trvá 9-13 minút. Časový limit majstrovstiev bude 12 minút. Za každých začatých 30 sekúnd navyše je 5 trestných bodov. Tak posúďte náročnosť dráhy a príďte sa zabaviť. Celá súťaž je vlastne nielen o odbornosti, ale aj o zábave. Kto nechce súťažiť, môže si dráhu vyskúšať aj mimo súťaže. Najväčšiu radosť na dráhe majú malé deti, ktoré túžia sadnúť si do vozíka a hrať sa na vodičov. Môžu si s rodičmi urobiť pekné fotografie. Myslíme si, že je to zaujímavá atrakcia, a preto pozývame všetkých pozrieť si atrakciu, zabaviť sa a zasúťažiť si. 

www.rouzz.sk
www.ssmml.sk