ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Príbeh teleskopického manipulátora Loadall


Spoločnosť JCB sa pripravuje v tomto roku osláviť 40. výročie výroby teleskopických manipulátorov Loadall a časopis Magazín stroje a mechanizácia si prezrel výrobnú linku v Spojenom kráľovstve, aby získal podrobný prehľad o výrobných procesoch najpredávanejšieho teleskopického manipulátora spoločnosti na svete.

Od prvého manipulátora Loadall v roku 1977 do roku 2016 spoločnosť JCB vyrobila 200 000 teleskopických manipulátorov a v tomto roku oslavuje štyri desaťročia tohto ikonického stroja. V súčasnosti existuje viac ako 30 modelov teleskopických manipulátorov Loadall, hoci vzhľadom na množstvo variantov motorov, prevodoviek, ramien a kabín výsledný počet konfigurácií, ktoré sa vyrábajú v srdci spoločnosti JCB, v továrni v Rocestri, prevyšuje 1 000.

Na konštrukciu podvozka, stabilizačných podpier a ramien každý rok prichádza viac ako 35 000 ton ocele. 

Oceľové plechy sa dodávajú na dve hlavné výrobné linky, jedna linka je na ramená a druhá na podvozky, s vedľajším priestorom na výrobu stabilizačných podpier. Oceľ sa reže laserom ovládaným počítačom a plazmovými rezacími strojmi CNC. 

Na formovanie plechového profilu ramena sa používa 650-tonový lis, profil sa bodovo zvarí a vopred sa namontujú puzdrá. V bočných stranách podvozka sa vyvŕtajú všetky potrebné otvory a vyrežú sa do nich závity. Výroba dvoch bočných strán trvá 45 minút, ďalších 7 až 12 minút trvá vŕtanie a rezanie závitov.

Všetky štruktúry podvozka a ramena sa manuálne bodovo zvaria. Až 70 % zvarov podvozka a ramena sa potom vykoná robotickými zváračkami, zváranie na ťažko dostupných miestach sa dokončuje manuálne. Vo výrobnom zariadení na teleskopické manipulátory Loadall sa ročne spotrebuje neuveriteľných 14 509 818 m zváracieho drôtu.

Finálne vŕtanie montážnych bodov ramena sa robí dvojitými vŕtacími strojmi, aby sa zaručilo perfektné zarovnanie dvoch otvorov. Časti ramena sa na konečnú montáž pripravujú vŕtaním, rezaním závitov a dokončovaním na dvoch obrábacích centrách ovládaných počítačom v cene 1,2 mil. GBP.

Ramená, podvozok a stabilizátory prechádzajú dvojhodinovým procesom natierania: Proces sa začína ošľahávaním oceľovým pieskom, ktorým sa odstraňujú nečistoty a oceľ sa pripravuje na natieranie.

Pred montážou sa všetky súčasti natierajú, aby sa zaručila povrchová úprava vysokej kvality. Spoločnosť JCB každý rok spotrebuje na náter teleskopických manipulátorov Loadall 73 000 l základného náteru a 50 000 l lesklého laku. 

Dokončené súčasti sa vypaľujú pre teplote 90 až 120 C, aby sa zabezpečila robustná ochranná povrchová vrstva stroja. Najobľúbenejšia farba je bielo-žltá, zákazníci si však môžu objednať manipulátor Loadall vo vlastných farbách. 

Vo výrobe pracuje 300 zamestnancov a viac ako 460 pracuje pri montáži manipulátorov Loadall. Na každej strane hlavných montážnych liniek sa nachádzajú vedľajšie montážne pracoviská, na ktorých sa pripravujú káblové zväzky, motory a prevodovky, kabíny a zostavy náprav. Tieto súčasti sa dodávajú na hlavné linky podľa potreby, čím sa zaručuje hladký priebeh výrobného procesu. 

Na nápravy JCB sa montujú kolesá a nápravy sa pripevňujú na podvozok. Potom prichádzajú na rad bloky hydraulických ventilov, piesty a valce z oddelenia hydraulických súčastí v závode v Rocestri.

Motory od spoločnosti JCB Power Systems sa montujú na prevodovky od spoločnosti JCB Transmissions, výfuky a ďalšie pomocné zariadenia sa montujú na vedľajších montážnych linkách.

Teleskopický manipulátor JCB Loadall obsahuje približne 3 000 súčastí a má až 1 000 konfigurácií, pri výrobe každej z nich sa postupuje prísne koordinovane. Úplná montáž teleskopického manipulátora Loadall má 35 výrobných stupňov a trvá približne osem hodín.

Kabíny teleskopických manipulátorov Loadall sa dodávajú úplne vybavené a montujú sa spolu s chladiacou súpravou stroja. Tri kontrolné body zaručujú, že každý stroj zodpovedá kvalite požadovanej normami spoločnosti JCB.

Naplnia sa oleje a kvapaliny a naštartuje sa motor. Každý teleskopický manipulátor Loadall prechádza na testovaciu valcovú stolicu a motor a prevodovky sa podrobujú 13-minútovému rýchlostnému testu, ktorý slúži na kalibráciu hnacej sústavy.

Po zahriati teleskopické manipulátory Loadall vstupujú do komory UVXPOSE, v ktorej sa používa ultrafialové svetlo na kontrolu neporušenosti hydraulických súčastí. Pôvodné hydraulické kvapaliny obsahujú značkovaciu prísadu, ktorú dobre vidieť v UV svetle.

Nasleduje externé testovacie zariadenie, v ktorom 10 operátorov vykonáva intenzívne prevádzkové skúšky. Patrí k nim zahriatie, testy riadenia a váhové testy. Zároveň sa inštaluje a testuje objednané pripojiteľné zariadenie.

Stroje potom prechádzajú do druhej tmavej komory UVXPOSE, ktorá je súčasťou ďalšej kontroly kvality a potom smerujú do kontrolného strediska pred expedíciou.

V auguste 2016 spoločnosť JCB otvorila stredisko teleskopických manipulátorov Loadall orientované na zákazníka (CFC). Každý stroj prichádza z kontrolného strediska pred expedíciou (PDI) do CFC, kde sa znovu prekontroluje. Pripevnia sa štítky a dokončí sa úprava podľa priania zákazníka s doplnením schránok s nástrojmi, osvetlenia a ďalšieho voliteľného vybavenia.

Skutočnou inováciu v CFC je operačné stredisko. Každý model teleskopického manipulátora Loadall je vybavený telematickým systémom LiveLink spoločnosti JCB, ktorý prenáša informácie do operačného strediska. Údaje sa importujú aj z technického webového servisného centra spoločnosti JCB a z volaní zákazníkov.

Tím vyhodnocuje všetky informácie dostupné z teleskopických manipulátorov na celom svete.

Ak sa zistí problém, tím začne vyšetrovať prípad a ak sa prípad týka výroby, môže sa rýchlo sledovať naspäť do továrne. Operačné stredisko potom sleduje nasledujúcu vlnu strojov, ktoré sa majú vyrábať, aby sa zaručila kvalita podľa najprísnejších noriem.  

Tento systém významne zlepšuje rýchlosť spätnej väzby z miesta používania, ktorá by sa tradičným spôsobom prenášala do výroby niekoľko týždňov. 

www.jcb.com