ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Bubnové zhutňovače Bomag s nástrojom Economizer


Bomag Economizer meria úroveň zhutnenia a výsledok zobrazuje jednoduchým a ľahko zrozumiteľným spôsobom. Na požiadavky zákazníkov spoločnosť Bomag teraz vybavuje všetky jednovalcové zhutňovače nástrojom Economizer.

Intuitívne zobrazenie Bomag Economizer sa už roky používa na malých a veľkých tandemových valcoch na meranie asfaltového zhutňovania. V segmente zhutňovania pôdy je displej k dispozícii pre reverzibilné dosky a výkopové stroje. Zákazníci a operátori boli takí ohromení efektívnosťou tohto systému, že Bomag teraz ponúka Economizer ako voliteľnú výbavu pre najnovšie generácie zhutňovačov s jedným bubnom.

Vyvinutý pre podporu operátorov

Technika merania Economizer sa osvedčila pri zhutňovaní. Systém je ľahko použiteľný, pretože nie je potrebná žiadna aktivácia alebo kalibrácia. Displej je navrhnutý intuitívne, čo znamená, že nie je potrebný žiadny výcvik obsluhy. Svetelný pás, ktorý sa postupne rozširuje so stupňom zhutnenia, indikuje pokrok zhutnenia pre obsluhu a varuje pred nadmerným zhutňovaním.

Na bubnových zhutňovačoch Bomag je Economizer nákladovo efektívna metóda na meranie zhutnenia pôdy.

Ekonomizér pre valce s jedným bubnom bude k dispozícii medzinárodne:

  • SDR-5 k dispozícii od 1. júla 2017
  • SDR-40/-4: od 1. augusta 2017
  • BW 124-5: pri spustení poslednej generácie
http://www.bomag.com