ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Náklady na trvale udržitelný rozvoj by měl ve stavebnictví nést celý dodavatelsko-odběratelský řetězec spolu s investory


Na ceny stavebnin v souvislosti s aktivitami směřujícími k trvalé udržitelnosti, budou mít podle ředitelů stavebních společností nejvýznamnější dopad úsporná opatření a nové přístupy při hospodaření s energiemi. Nejméně je naopak ovlivní podpora komunit v oblastech postižených těžbou. Trvale udržitelný rozvoj ve stavebnictví přitom bude podle stavebních firem vyžadovat od celého dodavatelsko-odběratelského řetězce, včetně investorů, zahrnutí nákladů na odstranění/rekultivaci či renovaci.  Vyplývá to ze Studie stavebních materiálů 2017 zpracované analytickou společností CEEC Research.

 Aktivitami, které jsou spojené s trvalou udržitelností a budou mít zároveň významný dopad na cenu stavebních materiálů, jsou podle ředitelů stavebních společností úspory a nové přístupy v rámci hospodaření s energiemi. Na stupnici od nuly do desítky, kde desítka představuje aktivitu s největším dopadem na cenu stavebnin, jí přiřadili průměrnou hodnotu 6,1. „Energie tvoří významnou složku nákladů při výrobě stavebních materiálů, proto i cenový vývoj v této oblasti má přímý dopad na cenu stavebnin,“ vysvětluje Michal Mejstřík, místopředseda ICC ČR. V těsném závěsu (5,9 bodu z 10) pak následují aktivity týkající se odpadů a oběhového hospodářství. Znatelně se do cen stavebních materiálů podle ředitelů ještě promítne nakládání s vodou a vodními zdroji a snaha o snižování emisí a CO2 (obojí 5,5 bodu z 10). Nejméně se do cen stavebnin naopak promítnou aktivity spojené s podporou místních komunit v oblastech postižených těžbou či průmyslovou výrobou (4,5 bodu z 10). Významně odlišný názor přitom mají firmy zaměřené na inženýrské stavby, které predikují největší dopad na cenu stavebnin u odpadového a oběhového hospodářství (6,2 bodu z 10). „Společnost CEMEX se aktivně angažuje v oblasti podpory udržitelnosti a přijala závazek k postupnému snižování dopadu svých aktivit na životní prostředí. Ročně investujeme značné finanční prostředky jak do modernizace vedoucí k snížení uhlíkové stopy výroby a logistiky, tak i do rekultivace a renovace území využitého pro těžební činnost," uvádíLuboš Merunka, ředitel divize Kameniva ve společnosti CEMEX. S ním souhlasí i zástupce stavební společnosti Karel Branda, ředitel Trigema Building. „Již několik let stavíme podle norem, které začnou v Česku platit až od příštího roku. V souladu s udržitelným rozvojem přitom používáme například přírodní materiály a kvalitní konstrukční zpracování a technologie. Díky tomu je zajištěna dlouhodobá životnost nemovitostí, na jejichž realizaci se podílíme.“

Náklady na trvalou udržitelnost by přitom podle poloviny (50 procent) ředitelů stavebních firem měl v největší míře nést celý dodavatelský řetězec. Důležitost spoluúčasti na nákladech spojených s trvalou udržitelností potvrzuje i Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.Skupina Saint-Gobain již dlouhou dobu při výrobě stavebních materiálů dodržuje principy trvale udržitelného rozvoje a snižování dopadů na životní prostředí během všech fází životního cyklu svých výrobků. Materiály jsou hodnoceny komplexně, během celého jejich životního cyklu, od vytěžení vstupních surovin, přes zpracování v továrně, dopravu na stavbu, používání v budově po dobu 50 let a následné ekologické likvidaci. Toto posouzení se provádí v rámci analýzy LCA nejprve na úrovni stavebního materiálu, následně pak na úrovni celé budovy“. Čtvrtina (23 procent) stavebních společností, je přesvědčena, že by tuto finanční odpovědnost měli nést především těžaři a výrobci strategických surovin, desetina (12 procent) pak uváděla investory. Názor, že by náklady měli nést výrobci stavebních materiálů, případně realizátoři staveb, vyjádřila naprostá menšina dotázaných ředitelů (4 %, respektive 1 procento). „Rozdělení nákladů v rámci investorsko-dodavatelského řetězce je klíčové pro budoucí vývoj celého sektoru. Bez zapojení investorů, kteří stavby financují, dodavatelů materiálů, kteří materiály vyrábějí i stavebních firem, které svojí prací stavby tvoří, by zajištění trvalé a dlouhodobé udržitelnosti nebylo možné,“ uzavírá Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

http://www.ceec.eu