ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Daily Blue Power: nová udržateľná ponuka pre neobmedzené dodávky v mestských oblastiach


Nový rad DAILY BLUE POWER sú dokonalé vozidlá pre mestské a prímestské výjazdy. Majú garantovaný nonstop prístup do centra každého mesta, takže oslobodzujú dopravcov od obmedzení zavedených legislatívou týkajúcou sa ochrany životného prostredia – a to vďaka spojeniu ocenených technológií, nízkych emisií a dosahu na životné prostredie, vysokej výkonnosti a účinnosti.

Nové DAILY BLUE POWER je pripravené na budúcnosť a ponúka voľnosť výberu z troch rôznych technológií:

  • Daily Hi-Matic Natural Power: prvé vozidlo na stlačený zemný plyn s 8-rýchlostnou automatickou prevodovkou medzi ľahkými úžitkovými vozidlami – dokonalé spojenie nízkoemisného paliva a jazdných vlastností pre mestské oblasti.
  • Daily Euro 6 RDE Ready: prvé ľahké úžitkové vozidlo prispôsobené skúške RDE o meraní škodlivých spalín v reálnej premávke, ktorá nadobudne účinnosť v roku 2020. Test vykonala Holandská organizácia pre aplikovaný vedecký výskum (TNO). Jedinečná ponuka na trhu.
  • Daily Electric: vozidlo s nulovými emisiami, ktoré umožňuje krúžiť v mestách s tými najprísnejšími dopravnými obmedzeniami.

Spoločnosť IVECO dnes predstavila nový rad Daily Blue Power, udržateľného obchodného partnera pre mestských dopravcov. Tieto vozidlá dláždia cestu k neobmedzeným dodávkam a netýkajú sa ich sprísňujúce sa obmedzenia vjazdu do miest. Nový rad je pripravený na príslušné environmentálne požiadavky a ponúka riešenie, za ktorým stoja technológie udržateľné už zo svojej povahy.

Udržateľná doprava s vozidlami Daily Blue Power sa dnes stáva realitou

Ponuka vozidiel Daily Blue Power nemá na trhu obdobu. Ponúka skutočnú slobodu výberu spomedzi troch rôznych technológií podľa špecifických požiadaviek výjazdov a druhu podnikania.

Pierre Lahutte, prezident značky Iveco, vysvetľuje: „V súvislosti s dnešným tlakom na znižovanie emisií uhlíka a zvýšenými obmedzeniami vjazdu do miest sa udržateľnosť rýchlo stáva významnou konkurenčnou výhodou pre firmy podnikajúce v doprave. Udržateľnosť bola pre značku IVECO vždy jednou zo základných hodnôt a už dávno sme si začali uvedomovať, že naša cesta smerom k udržateľnej mestskej doprave leží v moderných technológiách vznetových motorov a v alternatívnych pohonoch, napríklad elektrickom a najmä v pohone na zemný plyn. Preto už viac ako 20 rokov vyvíjame alternatívne pohony a investujeme do moderných technológií s cieľom výrazne znížiť emisie našich vznetových motorov. Daily Blue Power je vyvrcholením všetkých prác, ktoré sme v tejto oblasti vykonali. Ponúka našim zákazníkom jedinečnú alternatívu, s ktorou získavajú konkurenčnú výhodu pri rozvoji vlastného udržateľného podnikania v mestských oblastiach bez obmedzení.“

Daily Hi-Matic Natural Power: najlepšie riešenie pre mestskú dopravu prináša ďalšie zlepšenia

Daily Hi-Matic Natural Power je prvé ľahké úžitkové vozidlo na stlačený zemný plyn s 8-rýchlostnou automatickou prevodovkou. Prináša ďalšie zlepšenia už aj tak najlepšieho riešenia pre mestskú dopravu v podobe dokonalého spojenia udržateľnosti technológie pohonu na zemný plyn Natural Power značky IVECO a absolútneho pôžitku s exkluzívnym prevodovým ústrojenstvom Hi-Matic. Toto vozidlo ponúka robustnosť, výkonnosť a spoľahlivosť, ktorými sú vozidlá Daily také preslávené, spolu s vyššou úrovňou komfortu a nižšou spotrebou paliva, mimoriadne nízkymi emisiami škodlivých látok a CO2 a najlepšími jazdnými vlastnosťami vo svojej triede.

Daily Hi-Matic Natural Power vychádza z rozsiahlych skúseností spoločnosti IVECO – viac ako 20 rokov napredovania v oblasti technológií pohonu na zemný plyn. Má 3-litrový motor F1C s výkonom 136 konských síl, ktorý ponúka krútiaci moment 350 Nm, čo je najlepšia hodnota v tejto triede. Tento motor vychádza z priemyselných technológií, je odolnejší a zaručuje vyšší krútiaci moment a lepšie jazdné vlastnosti než bežné motory s pohonom na stlačený zemný plyn odvodené od technológií pre osobné vozidlá – pre výkonnosť bez kompromisov.

Environmentálna výkonnosť vozidiel Daily Hi-Matic Natural Power je rovnako pozoruhodná: motor spĺňa požiadavky noriem Euro 6/D a produkuje o 76 % menej pevných častíc a o 12 % nižšie emisie NOx než 3,0-litrový vznetový motor IVECO Euro VI, ktorý už aj tak dosahuje mimoriadne nízke úrovne. V reálnych podmienkach jazdy a v mestskom prostredí sú emisie CO2 z motora na stlačený zemný plyn o 3 % nižšie ako pri podobnej vznetovej verzii. Použitím prevodového ústrojenstva Hi-Matic spolu s technológiou pohonu na stlačený zemný plyn sa tieto hodnoty ešte viac zvyšujú a zväčšujú tento rozdiel na 5 %. Ak sa v motore na stlačený zemný plyn použije biometán, emisie CO2 sa môžu priblížiť takmer k nule a dosiahnuť celkové zníženie o 95 %.

Daily Hi-Matic Natural Power ponúka aj vynikajúcu spotrebu paliva – úsporu 2,5 % v reálnej mestskej prevádzke v porovnaní s verziou s pohonom na stlačený zemný plyn a manuálnou prevodovkou. Nižšia cena stlačeného zemného plynu v porovnaní s naftou sa premieta do veľmi konkurencieschopnej ceny za km a ak sa zohľadnia všetky faktory, ako sú cena pohonných hmôt, účinnosť motora a energetická hodnota, dokáže zemný plyn v porovnaní s naftou priniesť až 35 % úsporu nákladov. Vďaka tomu je toto vozidlo ekonomicky udržateľným riešením pre dopravcov, ktorí čelia stálej a tvrdej konkurencii.

Daily Hi-Matic Natural Power je v porovnaní so vznetovou verziou zároveň aj veľmi tiché a preto je ideálne pre nočné rozvozy v mestských oblastiach.

Súčasťou vozidla Daily Hi-Matic Natural Power je aj exkluzívna aplikácia BUSINESS UP, ktorá premieňa konektivitu na palube na skutočný profesionálny pracovný nástroj so službami Asistent vodiča a Asistent pre podnikanie.

Toto vozidlo ponúka absolútne potešenie z jazdy, nízku spotrebu paliva, environmentálnu výkonnosť, tichý chod, nízke celkové náklady na vlastníctvo, vysokú konektivitu a dokonalé spojenie technológií pohonu na nízkoemisné palivá a jazdných vlastností v mestských oblastiach, vďaka čomu predstavuje ideálne dopravné ľahké úžitkové vozidlo pre udržateľné podnikanie.

Daily Euro 6 RDE Ready: udržateľná účinnosť v mestskej premávke

Toto najmodernejšie ľahké úžitkové vozidlo na trhu so vznetovým motorom bude ako prvé testované v rámci skúšky RDE o meraní škodlivých spalín v reálnej premávke a je s trojročným predstihom pripravené na náročné environmentálne ciele stanovené pre rok 2020. Poháňané je 2,3-litrovým motorom IVECO F1A. Tento motor má ideálny zdvihový objem a v roku 2016 bol kompletne prepracovaný: pri vyššom zdvihovom objeme v porovnaní s motormi iných značiek prináša vyššiu trvanlivosť a prirodzene nízke skutočné emisie NOx pri jazde. Je vybavený systémom na dodatočnú úpravu výfukových plynov IVECO SCR (selektívna katalytická redukcia), ktorý vychádza z 25-ročných skúseností značky s touto technológiou.

Daily Euro 6 RDE Ready bolo podrobené skúškam, ktoré vykonala Holandská organizácia pre aplikovaný vedecký výskum (TNO) v súlade s novom metodikou pre skúšanie v reálnych podmienkach. Pri teste bol nameraný faktor zhody 1,2 v porovnaní s limitom 2,1 pre rok 2020, čo len potvrdzuje, že toto vozidlo je pripravené na požiadavky s trojročným predstihom pred uvedením nových environmentálnych cieľov do platnosti.

Daily Euro 6 RDE Ready je zároveň veľmi úsporné z hľadiska spotreby paliva, vďaka čomu zákazníci ušetria na celkových nákladoch na vlastníctvo: so systémom Štart/Stop v štandardnej výbave a úspornými pneumatikami Michelin spotrebuje pri reálnych mestských výjazdoch až o 7 % menej paliva.

Spoločnosť Michelin, kľúčový dodávateľ značky IVECO, navrhla nový rad pneumatík MICHELIN Agilis+ špeciálne s prihliadnutím na toto vozidlo. Táto najnovšia generácia pneumatík Agilis+ je známa medzi profesionálnymi používateľmi svojou trvanlivosťou a spoľahlivosťou. Ponúka špičkovú výkonnosť, nízky valivý odpor a nízku hlučnosť. Nový dizajn dezénu a gumové zmesi s nízkou hysterézou prispievajú k energetickej účinnosti vozidla a nový vzor dezénu s technológiou tichých rebier znižuje hlučnosť.

Daily Electric – bez limitov, dokonca aj v mestách s najprísnejšími obmedzeniami

Elektrická trakcia sa už u vozidiel IVECO stala realitou: po uvedení na trh v roku 2009 a priebežných modernizáciách a vylepšeniach si za posledných 8 rokov vozidlá Daily Electric získali verných fanúšikov vďaka svojej špičkovej účinnosti, osvedčenej univerzálnosti a absolútnej udržateľnosti, ktorá sa týka už aj úplne recyklovateľných batérií.

Daily Electric je jedinečné vozidlo, ktoré umožňuje krúžiť v mestách s tými najprísnejšími dopravnými obmedzeniami. Má predĺžený dojazd až 200 km v reálnych podmienkach mestskej premávky a výkonnosť batérií je optimalizovaná pre každý druh počasia. Technológia batérií umožňuje dosahovať vysoké užitočné zaťaženie a v rýchlom režime sa dobije za 2 hodiny. Režim jazdy Eco-Power a rekuperačné brzdenie ešte viac zvyšujú účinnosť batérií. Daily Blue Power Electric ponúka najširší výber v segmente s celkovou hmotnosťou vozidla až 5 ton. V ponuke je teda model pre každý druh výjazdov.

S novými, inovatívnymi službami pripojenia je Daily Electric ideálny obchodný partner. Nová webová aplikácia na monitorovanie umožňuje správcom vozových parkov sledovať vozidlá vozového parku v reálnom čase. Medzi monitorované údaje patria poloha, stav nabitia batérií, motohodiny, najazdené km či história údajov o vozidle. Informácie v reálnom čase monitoruje aj expertný tím spoločnosti IVECO s cieľom umožniť predchádzať poruchám vozidla a odporučiť vykonanie údržbárskych prác.

Spoločnosť IVECO plánuje ponúknuť aj finančné riešenia a zmluvy o údržbe a opravách, ktoré sa vzťahujú aj na batérie, aby boli vozidlá Daily Electric ešte viac prispôsobené hotovostným tokom a finančným cyklom zákazníkov.

Rad Daily Blue Power je udržateľný obchodný partner, ktorý dláždi cestu k NEOBMEDZENÝM DODÁVKAM pri mestských a prímestských výjazdoch a prevádzkovateľom prináša jednoznačnú konkurenčnú výhodu v oblasti udržateľnej dopravy.

http://www.iveco.com