ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Za první tři čtvrtletí roku 2017 zadali veřejní investoři 3948 stavebních zakázek v hodnotě 115,6 miliardy korun


– V období od ledna do září letošního roku bylo ukončeno a zadáno konkrétním firmám celkem 3948 zakázek na stavební práce v souhrnné hodnotě 115,6 miliardy korun, což z hlediska objemu představuje meziročně téměř dvojnásobný nárůst. Aktivita investorů v zadávání nových soutěží však naopak dlouhodobě vykazuje výrazně negativní bilanci. Září bylo navíc v počtu ohlášených tendrů vůbec nejslabším měsícem za poslední tři roky. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci září 2017.

V září letošního roku bylo veřejnými investory vyhlášeno 68 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné hodnotě 6,5 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje více než čtyřpětinový (85,7 procenta) pokles počtu oznámených soutěží a více než devadesátiprocentní (92,1 procenta) pokles objemu vypsaných stavebních investic. Zároveň se jedná o rekordně nejnižší měsíční počet vypsaných zakázek za poslední tři roky. Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 1,2 miliardy korun vyhlásila Úpravna vody Želivka, a.s., na modernizaci ÚVŽ, 2. stavba (GAU).

Za první tři čtvrtletí roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 1258 soutěží v hodnotě 74,7 miliardy korun a oproti srovnatelnému období loňského roku se jedná o poloviční pokles počtu (53,3 procenta) i objemu (54,1 procenta) vypsaných výběrových řízení. Meziroční srovnání je však významně ovlivněno vysokou srovnávací základnou minulého roku.

"Česká komora architektů dlouhodobě doporučuje v oblasti veřejných zakázek na zhotovení projektové dokumentace staveb využívat architektonickou soutěž. Je to nejtransparentnější a současně vysoce sofistikovaný a tradiční způsob výběru, který by měl být ve veřejném sektoru automatickou volbou. Bohužel, přestože počet soutěží každým rokem roste, v poměru k ostatním druhům veřejných zakázek je u nás soutěží stále málo," podotýká k aktuálním údajům Ivan Plicka, předseda České komory architektů.


Z výše uvedených výběrových řízení byly již dvě pětiny (42 procent) ukončeny a zadány konkrétním stavebním firmám, což představuje třetinu (32 procent) z celkového objemu ve vypsané hodnotě 23,6 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 19,3 miliardy korun, tedy přibližně o pětinu (18 procent) méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení výběrového řízení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývají v systému stále ještě soutěže v hodnotě 46,5 miliardy korun.

Konkrétním dodavatelům bylo od ledna do září roku 2017 zadáno celkem 3948 stavebních zakázek v souhrnné hodnotě 115,6 miliardy korun, což z hlediska počtu meziročně představuje pětinový (20,0 procenta) nárůst, z hlediska objemu se jedná oproti srovnatelnému období o bezmála dvojnásobné (95,1 procenta) navýšení. Je však nutné brát v úvahu, že toto srovnání je ovlivněno nízkou srovnávací základnou minulého roku, která pro objem zakázek činila 59,3 miliardy korun (leden–září), na rozdíl například od stejného období roku 2015, kdy hodnota ukončených soutěží dosáhla 93 miliard korun. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., Skanska a.s., Saint–Gobain Construction Products CZ a.s., CEMEX Czech Republic, s.r.o., INFRAM a.s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT, a.s., Schindler CZ, a.s., DOPRAVOPROJEKT, a.s., SUDOP GROUP a.s., HSF System a.s., KLEMENT a.s., HBH Projekt spol. s r.o.

http://www.ceec.eu