ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Počtem i objemem zadaných projektových zakázek byl vytvořen nový tříletý rekord za první tři čtvrtletí 2017


Od ledna do září letošního roku bylo konkrétním dodavatelům zadáno 556 zakázek na projektovou přípravu v hodnotě 3,7 miliardy korun, což v obou sledovaných kritériích představuje meziročně nové tříleté maximum. Vypisování nových výběrových řízení naopak stále vázne a objem ohlášených investic je dokonce nejnižší za poslední tři roky. Tento stav je ovlivněn vysokou srovnávací základnou rekordního loňského roku. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci září 2017.

Za prvních devět měsíců roku 2017 veřejní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám celkem 556 zakázek, což v meziročním srovnání představuje dvanáctiprocentní (12,8 procenta) nárůst. Objem zadaných zakázek za toto období dosáhl hranice 3,7 miliardy korun a oproti srovnatelnému období minulého roku se jedná o nárůst o 93,9 procenta. V obou sledovaných kritériích se zároveň jedná o rekordní tříleté maximum. "Vývoj v zadávání veřejných zakázek v oblasti projektování kopíruje celkový vývoj stavebnictví. Nárůst hodnoty projektových prací svědčí o přípravě větších investic, které se ve stavební výrobě projeví v budoucím období. Určitou bariérou dalšího růstu, vzhledem k současnému kapacitnímu vytížení projektových organizací, může být nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ komentuje situaci Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR.

V září roku 2017 vypsali veřejní investoři celkem 25 výběrových řízení na projektové práce v souhrnné hodnotě 279 milionů korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku se jedná o výrazný, dvoutřetinový (67,5 procenta) pokles počtu a čtyřpětinový (82,4 procenta) pokles objemu vyhlášených investic.

Od ledna do září letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 249 soutěží na projektové práce v souhrnné hodnotě 2,3 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o téměř dvoupětinový (38,1 procenta) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a dvoutřetinový (64,7 procenta) pokles objemu ohlášených zakázek. Zároveň se z hlediska objemu jedná o nové tříleté minimum (leden až září 2014 – 2,49 miliardy korun, leden až září 2015 – 4,1 miliardy korun, leden až září 2016 – 6,6 miliardy korun).

Z výše uvedených výběrových řízení již bylo ukončeno a zadáno konkrétním projektovým firmám 44 procent, což představuje zhruba třetinu (30 procent) z celkového objemu ve vypsané hodnotě 704,7 milionu korun.

Ivan Plicka, předseda České komory architektů, k tématu podotýká: " Česká komora architektů u projektových prací jednoznačně doporučuje použít architektonickou soutěž. Je to nejvíce transparentní a osvědčený způsob výběru zhotovitele projektové dokumentace, který by ve veřejném sektoru měl být automatickou volbou. Počet soutěží je u nás v poměru k ostatním zakázkám stále nízký, i když nás těší, že rok od roku roste."

Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., Skanska a.s., Saint–Gobain Construction Products CZ a.s., CEMEX Czech Republic, s.r.o., INFRAM a.s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT, a.s., Schindler CZ, a.s., DOPRAVOPROJEKT, a.s., SUDOP GROUP a.s., HSF System a.s., KLEMENT a.s., HBH Projekt spol. s r.o.


http://www.ceec.eu