ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Spoločnosť Wacker Neuson podpisuje zmluvu o akvizícii predajcu KLC na Slovensku


Podnik vďaka tomu ďalej rozširuje svoju priamu distribučnú sieť v Európe.

Vybudovaním priamej distribučnej siete na Slovensku rozširuje spoločnosť Wacker Neuson svoju vlastnú distribučnú sieť v strednej Európe. Okrem miestnej prítomnosti ponúka spoločnosť Wacker Neuson medzinárodným zákazníkom celoplošnú distribučnú a servisnú sieť v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Holandsku a teraz aj na Slovensku.

S výhradou niekoľkých podmienok a povolení nevyhnutných na úspešné uzavretie transakcie bude spoločnosť Wacker Neuson odteraz v Slovenskej republike zastúpená vlastnou distribučnou spoločnosťou. S uskutočnením transakcie sa ráta ešte pred koncom roka 2017, ohľadne nákupnej ceny bolo dohodnuté, že bude predmetom mlčanlivosti. Už od roku 2005 distribuuje výrobky a služby značiek Wacker Neuson a Kramer predajca KLC. Predajcu KLC teraz preberá spoločnosť Wacker Neuson a integruje ho do priamej distribučnej štruktúry. Dve existujúce lokality v Bratislave a Lučenci sa zmenia na pobočky spoločnosti Wacker Neuson, v ktorých sa naďalej bude ponúkať aj značka Kramer. Ponuka zahŕňa celé portfólio značiek Wacker Neuson – od zhutňovania betónu, cez ubíjadlá, vibračné dosky a valce na zhutňovanie betónu, zbíjačky, rezačky, osvetlenie, generátory a čerpadlá až ku kompaktným rýpadlám ako aj dumprom – a Kramer s kolesovými nakladačmi, teleskopickými kolesovými nakladačmi a teleskopickými nakladačmi s pohonom všetkých kolies.

„Chceme v Európe ďalej rásť a vidíme ešte veľký potenciál na slovenskom trhu, najmä prostredníctvom veľkých národných a európskych infraštruktúrnych projektov, ako aj budúcich potrieb v bytovej výstavbe“, hovorí Alexander Greschner, vedúci odbytu skupiny Wacker Neuson Group. „Preto sme sa rozhodli ďalej rozšíriť našu priamu distribučnú štruktúru. Zákazníci na Slovensku získajú ešte užšie napojenie na širokú paletu služieb nášho podniku. To ponúka rozhodujúcu pridanú hodnotu najmä pre medzinárodných zákazníkov, ktorí nadnárodne pôsobia na Slovensku.“ Novú distribučnú spoločnosť Wacker Neuson Slovensko povedie Přemysl Bartoš, ktorý bol aj vo vedení spoločnosti Wacker Neuson v Českej republike. Doterajší generálny riaditeľ spoločnosti KLC, Peter Paška, bude pôsobiť ako vedúci odbytu novej spoločnosti Wacker Neuson a so svojím tímom ďalej udržiavať a rozvíjať dôležité vzťahy so zákazníkmi.

„Z integrácie spoločnosti KLC budú profitovať predovšetkým naši zákazníci“, hovorí generálny riaditeľ Přemysl Bartoš. „To preto, lebo v budúcnosti im môžeme ponúknuť ďalšie služby k výrobkom značiek Wacker Neuson a Kramer. Naši zákazníci potom aj na Slovensku získajú všetko z jedného zdroja: poradenstvo o nových a ojazdených strojoch, finančné riešenia, údržba a oprava, prenájom vlastných výrobkov a rôznych prídavných nástrojov, ako aj rýchla disponibilita náhradných dielov. Mobilní servisní technici, ktorí prídu v prípade potreby priamo k zákazníkovi na stavenisko, sa rovnako ako špecialisti na betón riešení spoločností Wacker Neuson ,concrete solutions‘, starajú o pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.“

„Máme mnohoročné skúsenosti s trhom a už od začiatku veľmi úzko a dôverne spolupracujeme so spoločnosťou Wacker Neuson“, referuje vedúci odbytu Peter Paška. „Wacker Neuson je už silná značka a vďaka tomuto kroku bude môcť byť na slovenskom trhu ešte známejšia. Zákazníci na Slovensku majú teraz prístup k ešte širšiemu programu výrobkov a servisu, pričom dôležitý osobný vzťah zostane vďaka rovnakým kontaktným osobám zachovaný.“

http://www.wackerneuson.com