ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Počet i objem v říjnu vyhlášených veřejných zakázek vykazuje v obou kritériích letos vůbec poprvé kladnou bilanci


Praha 16. listopadu – V říjnu roku 2017 bylo vypsáno 502 výběrových řízení v hodnotě 12,3 miliardy korun. Jde o vůbec první letošní měsíc, kdy meziroční srovnání obou hodnot vykazuje kladnou bilanci. V prvních deseti měsících roku 2017 pak bylo konkrétním dodavatelům zadáno 22 039 veřejných zakázek v souhrnné hodnotě 272 miliardy korun. Oproti minulému roku se jedná o stoprocentní nárůst počtu zakázek a osmdesátiprocentní nárůst hodnoty investic. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci října 2017.

V říjnu letošního roku vyhlásili veřejní investoři 502 výběrových řízení v celkové hodnotě 12,3 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje téměř poloviční (45,1 procenta) nárůst počtu vypsaných soutěží a zároveň se oproti srovnatelnému období minulého roku jedná o dvoupětinový (40,5 procenta) nárůst objemu investic. Jde zároveň o vůbec první letošní měsíc, kdy obě sledovaná kritéria meziročně vykazují kladnou bilanci.

Od ledna do října roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 6 330 soutěží v souhrnné hodnotě 276,4 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o pětinový (20,1 procenta) pokles počtu a čtvrtinový (24,1 procenta) pokles objemu vyhlášených veřejných výběrových řízení. Meziroční vývoj ovlivnila zvýšená aktivita investorů v srpnu a září 2016 před očekávanou změnou zákona o veřejných zakázkách. „Rozhodující pro další vývoj v oblasti veřejných zakázek budou priority v programovém prohlášení nové vlády, zejména v oblasti investic státního sektoru. Oblast privátního sektoru bude ovlivněna jak dalším vývojem ekonomiky, tak situací na finančních trzích, zejména z pohledu úrokových sazeb a vývoje kurzu koruny. Bariérou dalšího růstu ekonomiky může být nedostatek pracovních sil, ten se projevuje již nyní. Dopady růstu zadávaných veřejných zakázek se v ekonomice projeví až v následujícím roce,“ rozebírá další vývoj veřejných zakázek Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR.

Z výše uvedených výběrových řízení již bylo ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 36 procent ve vypsané hodnotě 66 miliard korun, což představuje čtvrtinu (24 procent) celkového objemu vypsaných soutěží. Tyto zakázky byly soutěženy za 64,7 miliardy korun, což je přibližně pouze o 2 procenta méně než při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 13 procent z celkového počtu oznámených soutěží) zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 182,8 miliardy korun.

„České stavebnictví v roce 2017 stále trpí nedostatkem velkých veřejných, především infrastrukturních, projektů pro okamžité provedení. V roce 2018 bude rozhodující, zda budou takovéto projekty k realizaci na trhu a zdali bude pokračovat soutěžení pouze na nejnižší a často nereálnou cenu,“ říká Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.

Za prvních deset měsíců roku 2017 bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 22 039 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 272 miliard korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku pak jde o významný nárůst počtu ukončených soutěží (o 104,1 procenta) a zároveň o čtyřpětinový (79,7 procenta) nárůst jejich objemu. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „S rostoucím objemem zadávaných zakázek veřejnými investory znatelně rostou i ceny, za které firmy pro stát dodávají. Ještě před rokem byla průměrná sleva přibližně 20 %, aktuálně jsou to již pouhá 2 %“, doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.


Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., Skanska a.s., Saint–Gobain Construction Products CZ a.s., CEMEX Czech Republic, s.r.o., INFRAM a.s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT a.s., Schindler CZ a.s., Dopravoprojekt a.s., SUDOP GROUP a.s.,  HSF System a.s., KLEMENT a.s., HBH Projekt spol. s r.o.

http://www.ceec.eu