ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Investori v januári vyhlásili 389 verejných obstarávaní, čo je o polovicu viac než v minulom roku


Bratislava, 28. marca 2018 – V prvom mesiaci roka 2018 vyhlásili verejní obstarávatelia celkom 389 zákaziek v celkovej hodnote 444 miliónov EUR. To medziročne predstavuje polovičný nárast počtu verejných obstarávaní, avšak, ich objem, naopak, zaznamenal štvrtinový pokles. Aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní silne viazne a v oboch sledovaných kritériách v januári vykázala rekordné šesťročné minimum. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu januára 2018. 

 V januári 2018 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia celkom 389 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 444 miliónov EUR. To v medziročnom porovnaní síce predstavuje viac než polovičný (55,0 %) nárast počtu vyhlásených verejných obstarávaní, avšak,  zároveň ide o viac než štvrtinový (27,3 %) pokles ich objemu. Najväčšiu zákazku tohto mesiaca v celkovej hodnote 54 miliónov EUR vyhlásilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry.

V prvom mesiaci tohto roka bolo ukončených a konkrétnym dodávateľom zadaných 139 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 239 miliónov EUR, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje desatinový (13,1 %) pokles počtu a zároveň viac než štvrtinový (28,5 %) pokles objemu zadaných zákaziek. V oboch sledovaných ukazovateľoch sa tiež jedná o rekordné šesťročné minimum prvého mesiaca v roku. Najväčšiu januárovú zákazku v celkovej hodnote 55,6 miliónov EUR na zhotovenie stavby zaisťujúcej zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce zadala spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.

Partnermi prieskumu verejných obstarávaní sú firmy HOCHTIEF SK, s. r. o., Doprastav, a. s. a HBH Projekt spol. s r. o.

http://www.ceec.eu