ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Predplatné

Táto objednávka má platnosť písomnej objednávky a jej odoslaním potvrdzuje odosielateľ správnosť všetkých údajov v nej uvedených.

Údaje označené * je nutné vyplniť.