ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Kalendár akcií / Events Calendar

Dubai International Convention & Exhibition Center, Dubai

Najväčšia tažobná konferencia a výstava pre oblasť Blízkeho Východ, Afriky, Strednej a Južnej Ázie

http://www.terrapinn.com/exhibition/mining-show/index.stm
Štrbské Pleso, hotel PATRIA, SR

12. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou BETÓN 2017, ktorú každé 2 roky organizuje Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT).

Konferencia je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom materiálov, strojov a zariadení pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu, pracovníkom výskumu a vývoja, investorom, pracovníkom stavebných firiem, skúšobných ústavov a vysokých škôl, ako aj všetkým odborníkom slovenskej betonárskej obce.

http://www.savt.sk
Nový Smokovec, SR

XIX. odborný seminár SZVK sa bude konať pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Seminár je určený pre manažérov, projektantov, vedúcich lomov, zmenových technikov - majstrov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s výrobou kameniva. Seminár má za úlohu podporovať vzdelávanie členov, poskytovať priestor na formálne aj neformálne stretnutia výrobcov kameniva s tvorcami legislatívy, dodávateľmi technologických zariadení, strojov, nakladacej techniky, odberateľmi kameniva.

http://www.szvk.sk
Hanover/Germany

Naväčšia medzinárodná výstava poľnohospodárskych strojov a zariadení

http://www.agritechnica.com
GRAND HOTEL PERMON - Podbanské, Vysoké Tatry

25 ročník koferencie s medzinárodnou účasťou

http://
Paris-Nord Villepinte - France

Medzinárdný stavebný veľtrh

https://paris-en.intermatconstruction.com/
Hillhead Quarry Buxton, Great Britain

medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný priemysel a stavebníctvo

http://www.hillhead.com